Quest Europe 2010 - zgłoszenia do 15 maja

Został niespełna miesiąc, by zgłosić film do VI edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Autorskiego Quest Europe 2010, który odbędzie się latem w Zielonej Górze.

 

MFKA Quest Europe jest imprezą przeznaczoną dla wszystkich filmowców tworzących autorskie kino artystyczne. Festiwal ma charakter otwarty i skierowany jest do twórców z całego świata.

Do udziału w festiwalu mogą być dopuszczone filmy fabularne i dokumentalne o czasie trwania od 5 do 60 minut oraz filmy animowane o czasie trwania od 1 do 5 minut zrealizowane dowolną techniką, zapisane w formacie DVD. Do każdego zgłoszenia wymagana jest kopia (cały film lub ok. 5-min. fragment) zapisany na taśmie mini dv lub w formacie avi, zapisany na płycie DVD.

Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Filmy dostarczane są organizatorowi na koszt zgłaszającego. Jeden autor może zgłosić dowolną liczbę filmów.

 

Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na oficjalnej stronie festiwalu: www.quest-europe.org.

Termin zgłaszania filmów upływa 15 maja br.

 

Filmy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać bądź dostarczyć osobiście na adres:

Lubuska Szkoła Telewizji i Filmu
ul. Festiwalowa 3
65-520 Zielona Góra
z dopiskiem „Quest Europe 2010″

 

Więcej na: www.quest-europe.org.

19.04.2010