W. Marczewski przewodniczącym

Wojciech Marczewski. Fot. Marcin Kułakowski, PISF
Wojciech Marczewski. Fot. Marcin Kułakowski, PISF

 

23 listopada na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jej członkowie wybrali w głosowaniu swojego przewodniczącego, którym został Wojciech Marczewski. Funkcję wiceprzewodniczącego objęła Monika Smoleń, a sekretarza – Tomasz Jagiełło.

 

Rada składa się z 11 członków, tworzą ją przedstawiciele twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych.

 

Członków Rady Instytutu powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na trzyletnią kadencję. Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz opiniuje jego roczne plany działalności i sprawozdania, także finansowe.

 

14 października 2011 minister Bogdan Zdrojewski powołał Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na lata 2011-2014, w skład której weszli:

 • Barbara Gadomska
 • Tomasz Jagiełło
 • Jerzy Kapuściński
 • Tomasz Karczewski
 • Bartosz Konopka
 • Juliusz Machulski
 • Wojciech Marczewski
 • Monika Smoleń
 • Krzysztof Turkowski
 • Piotr Walter
 • Lambros Ziotas
23.11.2011