Radosław Śmigulski nowym dyrektorem PISF

Polskim Instytutem Sztuki Filmowej przez kolejne pięć lat pokieruje Radosław Śmigulski. 7 grudnia 2017 r. odebrał z rąk wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego powołanie na stanowisko dyrektora PISF. Nową funkcję obejmie 8 grudnia 2017 r.

Radosław Śmigulski nowym dyrektorem PISF

Radosław Śmigulski był jednym z dwóch kandydatów rekomendowanych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Radosław Śmigulski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu  Warszawskiego. W ostatnich latach pełnił obowiązki dyrektora Agencji Filmowej Telewizji Polskiej S.A., następnie dyrektora generalnego Syrena Films sp. z o.o. Przez kilka lat związany z Totalizatorem Sportowym sp. z o.o., gdzie pracował jako zastępca dyrektora ds. marketingu i sprzedaży oraz członek zarządu spółki.

Źródło informacji: http://mkidn.gov.pl/pages/posts/radoslaw-smigulski-nowym-dyrektorem-pisf-7976.php.


08.12.2017