Rafael Lewandowski nagrodzony

Rafael Lewandowski. Fot. Marcin Kułakowski, PISF
Rafael Lewandowski. Fot. Marcin Kułakowski, PISF

 

17 stycznia rozdano Paszporty Polityki, nagrodę tygodnika dla młodych twórców. W kategorii „Film” nagrodę otrzymał debiutujący filmem fabularnym „Kret” Rafael Lewandowski. Do nagrody nominowani byli także Adrian Panek, autor filmu „Daas” i reżyser „Wymyku” Greg Zglinski. Wszyscy trzej pokazali w minionym roku swoje debiuty, produkcje współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

Odwaga i unikanie schematów

 

– Jest to nagroda za film „Kret”, oryginalną i unikającą schematów próbę zmierzenia się z tematem polskiej lustracji i zła, które przechodzi z pokolenia na pokolenie. Za odważne spojrzenie z oddali na legendę Solidarności oraz za doskonałą pracę z aktorami – napisano w uzasadnieniu.

Międzynarodowe nagrody

 

Rafael Lewandowski pochodzi z polsko-francuskiej rodziny, studiował we Francji. Nakręcił między innymi dokumenty: „Cela” (1996), „Cień na duszy” (1998), „W cieniu Don Giovanniego” (2003), „Piosenka i życie” (2006) oraz „Sztuka milczenia” (2008).

 

W ubiegłym jego fabularny debiut „Kret”, opowiadający o trudnych rozliczeniach z peerelowską przeszłością, znalazł się w konkursie głównym .36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film otrzymał też nagrody na festiwalach w Arras, Los Angeles, Koszalinie i Katowicach.

 

 

Prestiżowe wyróżnienie

 

Istniejące od 19 lat „Paszporty Polityki” co roku trafiają do artystów w sześciu kategoriach: teatr, muzyka poważna, muzyka popularna, literatura, sztuki wizualne i film. Nagradzają młodych nieznanych jeszcze powszechnie twórców. Takich, którzy, jak podkreślają organizatorzy, pozwalają snuć wielkie nadzieje na przyszłość.

17.01.2012