Raport „Widz kinowy w Polsce” 2018

Raport z badania przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown dla Filmwebu. Raport jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Badanie widza kinowego zostało zrealizowane na przełomie października i listopada 2018 roku w 100 kinach w całej Polsce, w każdym województwie. Jest to, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 20% łącznej liczby stałych kin w kraju. 75% badanych placówek stanowiły multipleksy, a pozostałe 25% były kinami studyjnymi i lokalnymi. Te proporcje oddawały rzeczywisty udział poszczególnych rodzajów kin w rynku dystrybucji kinowej w Polsce.

W każdym z wylosowanych kin ankieterzy przeprowadzili przeciętnie 12 szczegółowych rozmów z widzami. W wywiadach uczestniczyła co piąta osoba wychodząca z kina. Badanie objęło łącznie 1216 widzów powyżej 15 roku życia. 48% ankietowanych przepytano w dni robocze, natomiast 52% odpowiedzi uzyskano w weekendy. Po raz pierwszy w historii zrealizowano w polskich kinach tak obszerny projekt badający przyzwyczajenia widzów. Otrzymane wyniki pozwoliły stworzyć profil polskiego widza kinowego oraz wskazać kluczowe czynniki, które mają wpływ na jego wybory filmowe oraz konsumenckie.

Raport:


22.02.2019