Raport z badania bilansu kompetencji sektora filmowego

We współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej firma ECORYS Polska zrealizowała ogólnopolskie badanie podaży i popytu na kompetencje i kwalifikacje sektora filmowego branży audiowizualnej.

Uzyskane w trakcie badania odpowiedzi pozwoliły na opracowanie katalogu kompetencji i kwalifikacji dla 50 zawodów związanych z branżą filmową. Otrzymane wyniki będą pomocne m.in. w lepszym dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb pracowników i pracodawców działających w branży.

Polski Instytut Sztuki Filmowej i ECORYS Polska dziękują:

  • każdemu z ponad 100 twórców, członków ekip filmowych i innym specjalistom związanym z polskim rynkiem audiowizualnym, którzy wzięli udział w badaniach jakościowych i udzielili obszernych, wartościowych wywiadów;
  • prawie 400 osobom (aktywnym twórcom i specjalistom) za udział w badaniach ilościowych (ankietowych);
  • przedstawicielom kilkudziesięciu uczelni i instytucji kształcenia za pomoc w realizacji badania i udział w telefonicznym badaniu ankietowym.

Wszystkich zainteresowanych wynikami badania, zapraszamy do zapoznania się z raportem pn. „Bilans kompetencji sektora filmowego – między potrzebami branży a możliwościami edukacji”.

Do pobrania:

RAPORT:

KATALOGI KOMPETENCJI:

12.05.2017