Raportowanie danych do PISF po wznowieniu działalności kin

W związku z możliwością wznowienia działalności kin w całym kraju przypominamy o obowiązku przesyłania formularzy służących do przekazywania Instytutowi danych przez podmioty prowadzące kino. Obowiązek raportowania dotyczy również kin samochodowych oraz plenerowych.

Od 4 marca br., po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 31 stycznia 2020 r. (ogłoszonego 18 lutego 2020 r.), podmioty prowadzące kino zostały zobowiązane do przekazywania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej danych, o których mowa w art. 19a. nowelizacji ustawy o kinematografii.

Zgodnie z art. 19a. znowelizowanej ustawy o kinematografii podmioty prowadzące kino mają obowiązek przekazywania do PISF informacji o liczbie widzów, sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych, przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu oraz miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie w terminach określonych ww. rozporządzeniem.

W okresie od 12 marca do 6 czerwca br., w związku ze wstrzymaniem działalności kin w całym kraju,Polski Instytut Sztuki Filmowej nie wymagał przesyłania formularzy służących do przekazywania Instytutowi danych przez podmioty prowadzące kino. Wprowadzenie tej czasowej zmiany miało na celu dostosowanie tych wymogów do przepisów określonych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

24.06.2020