Recenzje literatury dla filmowców

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych uruchomiła nowy program „Recenzje literatury polskiej na potrzeby adaptacji filmowych”, który ma być narzędziem pomocniczym dla scenarzystów i producentów, poszukujących nowych tematów, pomysłów na fabułę lub bohaterów. Zadaniem programu ma być również budowanie pomostu pomiędzy literaturą i filmem.

 

W specjalnie utworzonym serwisie na stronie www.audiowizualni.pl można znaleźć recenzje i streszczenia współczesnych polskich powieści, które mogą zostać w przyszłości zaadaptowane na potrzeby scenariuszy filmowych.

 

Każda z pozycji opatrzona jest dodatkowymi wskazówkami, sugestiami koniecznych zmian oraz profesjonalnym komentarzem. Część z omówionych dzieł literackich może zostać w całości przekształcona w scenariusz, w niektórych recenzenci sugerują konieczne zmiany, a w innych wykorzystania wart jest sam pomysł lub któryś z wątków.

Recenzje zostały opracowane przez 14 doświadczonych ekspertów w zakresie adaptacji filmowych dzieł literackich. Eksperci zostali wyłonieni przez KIPA i SFP.

 

Spośród 137 tytułów współczesnych polskich powieści zaproponowanych przez 13 polskich wydawnictw (Agora, Czytelnik, Forma, Korporacja Ha!art, Lampa i Iskra Boża, Nisza, Portret, Prószyński i S-ka, Replika, Świat Baśni, W.A.B. i Znak) do tej pory zostały opracowane 42 książki, które mogłyby być zaadaptowane na potrzeby filmu. Na stronie internetowej serwisu dostępnych jest obecnie 25 zrecenzowanych tytułów.

 

W przypadku zainteresowania ze strony producentów i twórców KIPA będzie koordynować dalszy proces pozyskiwania praw do adaptacji wybranych dzieł literackich : przekaże do zapoznania się wybrane dzieło literackie, dostarczy informacje na temat praw autorskich do ekranizacji powieści i pomoże skontaktować się z autorami a także z wydawnictwami.

 

Osoby, które pierwsze „zarezerwują” dany tytuł mają wyłączne prawo do negocjacji warunków adaptacji z autorem/wydawnictwem do dnia 10 stycznia 2011 roku. Po tym terminie tytuł wróci do puli dostępnej dla wszystkich chętnych. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: aleksandra.szczerbak@kipa.pl.

 

Serwis „Recenzje polskiej literatury na potrzeby adaptacji filmowych” został przygotowany przez KIPA we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Instytutem Książki oraz Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, przy udziale wielu polskich wydawnictw w ramach „Porozumienia o adaptacjach” zawartego w 2009 roku. Projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

Więcej informacji o programie na stronie www.audiowizualni.pl.

22.11.2010