Rejestracja na spotkanie „Green Screen” – zrównoważona produkcja filmowa i telewizyjna w Polsce

20-21 sierpnia 2019 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie „Green Screen – zrównoważona produkcja filmowa i telewizyjna w Polsce”. Celem wydarzenia jest zainspirowanie przedstawicieli branży filmowej do rozpoczęcia działań związanych z wdrożeniem w Polsce rozwiązań wspierających produkcję filmową i telewizyjną przyjazną dla środowiska naturalnego.

Spotkanie organizowane jest z myślą o przedstawicielach branży audiowizualnej, producentów, kierowników produkcji, pracowników pionu produkcyjnego, którzy w swojej codziennej pracy widzą możliwości do zastosowania rozwiązań pomagających dbać o środowisko naturalne.

„Zielone filmowanie” służy środowisku naturalnemu i ekipie filmu. Pomaga m.in. obniżyć koszty realizowanych produkcji, wpływa pozytywnie na wizerunek firmy oraz chroni naszą planetę.

Organizatorzy zapowiadają, że rozmowy skupiać się będą nie tylko na ekologii, ale przede wszystkim na korzyściach finansowych, sposobach i narzędziach, których wykorzystanie pozwala generować oszczędności w budżecie produkcji i zminimalizować negatywne odziaływanie wszystkich etapów produkcji na otoczenie, przy zachowaniu najwyższych standardów pracy.

W wydarzeniu wezmą udział zagraniczni specjaliści doradzający produkcjom filmowym i medialnym Morgane Baudin – ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w projekcie „GreenScreen” oraz Tim Wagendorp – koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w Flanders Audiovisual Fund, którzy podzielą się swoim doświadczeniem ze współpracy z produkcjami i koprodukcjami realizowanymi we Francji i w Belgii.

Rejestracja

Formularz online można przesyłać do dnia 13 sierpnia 2019 r.

Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegu.

Program wydarzenia.

Spotkanie jest organizowane w ramach Projektu „Green Screen” (Greening the creative industries: improving policy practices for the European Audiovisual Industry) finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe. Projekt „GREEN SCREEN” jest projektem partnerskim, którego działania realizowane są w ośmiu regionach Unii Europejskiej.

Informacja prasowa


05.08.2019