Rekrutacja - animacja 2015/2016

Pierwsze w Polsce Policealne Studium Plastyczne z uprawnieniami szkoły publicznej kształcące w nowym zawodzie Plastyk specjalizacja: animacja filmowa.

Dwa lata nauki

Nauka w Studium trwa dwa lata (4 semestry). Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, w małych grupach (max.10 osób), pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej składającej się z profesjonalistów aktywnie działających w dziedzinie sztuk wizualnych.

Szkoła deklaruje wysoki poziom artystyczny i dbałość o podtrzymywanie należytych proporcji pomiędzy komercyjnymi działaniami a zachowaniem artystycznego polotu. Najlepszym słuchaczom zostanie umożliwiona praca przy produkcji profesjonalnych filmów animowanych. Szkoła stwarza dodatkowe możliwości uczestnictwa w warsztatach i seminariach poświęconych animacji filmowej.

Zgłoszenia on-line na stronie www.animaart.edu.pl.

Kandydaci, którzy wypełnią formularz, otrzymają szczegółowe informacje na temat daty i godziny przeglądu.

Ze względu na niewielkie grupy, liczy się także kolejność zgłoszeń.

Na podstawie informacji prasowej

08.09.2015