Rekrutacja na warsztaty filmowe "Filmoteka Szkolna. Akademia"

Trwa rekrutacja na warsztaty filmowe „Filmoteka Szkolna. Akademia”. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski mają szansę zrealizować filmy krótkometrażowe pod opieką profesjonalistów z Warszawskiej Szkoły Filmowej.

W tym roku szkolnym „Akademia” składa się z całodniowych warsztatów filmowych w Warszawskiej Szkole Filmowej.

W ramach zajęć praktycznych organizowanych w siedzibie WSF, przy ul. gen. Zajączka 7, grupy uczniów wezmą udział w warsztatach reżysersko-operatorskich oraz montażowych, podczas których zrealizują krótkie etiudy filmowe inspirowane filmami z Filmoteki Szkolnej. Zajęcia odbywają się w godzinach 9-19.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Terminy warsztatów

  • 27.11.2016 (niedziela)
  • 11.12.2016 (niedziela)
  • 08.01.2017 (niedziela)
  • 15.01.2017 (niedziela)
  • 29.01.2017 (niedziela)

Nauczyciel / opiekun może zgłosić maksymalnie 7 osób. Zapisy na warsztaty przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: goo.gl/forms/To0kFeVMYuAAdtuY2

Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału mają szkoły, które nie uczestniczyły jeszcze w projekcie „Filmoteka Szkolna. Akademia”. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia wyżywienia podczas warsztatów ani nie zwraca kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu.

Informacji udziela: Sławomir Dmowski, e-mail: slawekdmowski@szkolafilmowa.pl.

Projekt realizowany przez Warszawską Szkołę Filmową we współpracy z Filmoteką Narodową, przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Informacja prasowa 

21.11.2016