Rekrutacja na wydział reżyserii Gdyńskiej SF

Rozpoczęła się rekrutacja na wydział reżyserii Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Wnioski rekrutacyjne należy zgłosić do 10 maja.

Rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej składa się z trzech etapów:

 • dopuszczenie do egzaminów wstępnych na podstawie złożonych dokumentów i prac
 • egzamin wstępny
 • rozmowa kwalifikacyjna 

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony Wniosek rekrutacyjny;
 • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • dwa zdjęcia legitymacyjne;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • życiorys wraz z uzasadnieniem dlaczego kandydat chciałby zostać słuchaczem Gdyńskiej Szkoły Filmowej;
 • pisemne potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN w formie przelewu na konto bankowe Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni NORDEA BANK POLSKA S.A. O/GDYNIA 86 1440 1026 0000 0000 1045 6142 lub gotówką w sekretariacie Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

2. Teczka dokumentująca własny dorobek artystyczny kandydata zawierająca:

 • krótki film fabularny lub dokumentalny lub animowany (od 1 od 5 minut), zrealizowany w dowolnej technice – przesłany w formie linku internetowego (np. na Youtube, Vimeo) na adres mailowy: info@gsf.pl
 • prace literackie w postaci:

a) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu fabularnego o wyraźnie zarysowanej historii fabularnej (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4) na zadany temat do wyboru „Wtedy po raz pierwszy pomyślałem, że spalę się ze wstydu” lub „Seks to wyjątkowo przereklamowana sprawa”;

b) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego na zadany temat „Rodzina” (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4);

Prace literackie należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować wybranym tematem zadania.

 • dwie prace fotograficzne na zadane tematy:

a) tryptyk fotograficzny „Pomiędzy”

b) opowieść fotograficzna [od 5 do 10 zdjęć] „Oj nie mogę się zatrzymać”.

Prace fotograficzne należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować.

3. Kandydaci mogą dołączyć do teczki własne prace twórcze np.: filmowe, literackie, fotograficzne, plastyczne, muzyczne, stanowiące dorobek artystyczny. 

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny składa się z pięciu zadań:

 1. Zadanie scenariuszowe,
 2. Test z wiedzy o kulturze,
 3. Zadanie narracyjne – ułożenie historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego,
 4. Ćwiczenie z aktorem – wyreżyserowanie scenki na zadany temat,
 5. Dodatkowe ćwiczenie egzaminacyjne. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ W ROKU 2016:

 • 15.02 – 10.05.2016 Składanie Wniosków Rekrutacyjnych, a także wymaganych załączników, życiorysu oraz teczki dokumentującej dorobek artystyczny kandydatów
 • 6.06. 2016 Ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych przez Komisję Rekrutacyjną do egzaminów wstępnych
 • 3 – 6.07.2016 Egzamin wstępny
 • 7.07. 2016 Rozmowa kwalifikacyjna
 • 08.07.2016 Ogłoszenie wyników rekrutacji

Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji dla kandydatów prowadzonych przez wykładowców Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Zapisy przyjmowane są pod adresem mailowym: info@gsf.pl.

Terminy konsultacji:

 • 20.04 od godziny 12:00 do 16:00
 • 27.04 od godziny 14:00 do 18:00

Pliki do pobrania: Regulamin rekrutacji oraz Wniosek rekrutacyjny

Na podstawie informacji prasowej

17.02.2016