Różne oblicza edukacji filmowej

W dniach 6-7 maja 2015 w Warszawie w ramach Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej (PEAM) odbyła się międzynarodowa konferencja „Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków”. PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej był partnerem wydarzenia.

Międzynarodowa konferencja

Konferencja „Edukacja filmowa i medialna  w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków”, zorganizowana została na  Uniwersytecie Warszawskim w maju 2015 roku. Wśród prelegentów znalazły się osoby z wielu krajów – Czech, Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Najnowsze technologie pozwoliły połączyć się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i USA. Dzięki temu ci, którzy nie mogli na co dzień się spotkać, zyskali szansę wymiany swoich marzeń i doświadczeń.

Później pojawił się pomysł opracowania łączącego wystąpienia wygłoszone podczas konferencji z tekstami wprowadzającymi w tematykę edukacji audiowizualnej. Redaktorzy tomu wybrali te referaty, które pomogą poszerzyć wiedzę  o kinie i współczesnych mediach. Dlatego właśnie „Różne oblicza edukacji audiowizualnej” są dostępne w Internecie. By każdy mógł – jak żartowała Susanne Wad – „kraść” od bardziej doświadczonych kolegów, oraz – o czym mówił Pavel Bednařik – uczyć się na ich błędach. A przy tym zarazić się od nich energią i pasją. Plonem konferencji jest zatem książka oraz internetowa publikacja pt. „Różne oblicza edukacji filmowej” wzbogacona o artykuły i wywiady.

07.01.2016