Rozstrzygnięcie I Konkursu WMFF

Znane są wyniki I Konkursu na wspieranie produkcji filmowych Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego w Olsztynie.

Komisja Konkursowa

Komisja Konkursowa w składzie: Bogumił Osiński (Kierownik RBF, przewodniczący), Katarzyna Pawlak (Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka), Zdzisław Fadrowski (Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji) na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku oceniła ostatecznie projekty, które przeszły dwa pierwsze etapy konkursu tj. ocenę formalną oraz merytoryczną dokonaną przez trzech niezależnych ekspertów: Marię Malatyńską – krytyka filmowego i publicystkę, Jana Dworaka – producenta filmowego i telewizyjnego, dziennikarza, eksperta medialnego oraz Jerzego Niemczuka – scenarzystę filmowego, pisarza.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu (par.4 pkt 4) do trzeciego – ostatniego etapu konkursu zostały  skierowane wnioski, które otrzymały średnią arytmetyczną ocen ekspertów powyżej 43 punktów dla filmu fabularnego, powyżej 40 punktów dla filmu dokumentalnego i powyżej 43 punktów dla filmu animowanego.

Powyższy warunek spełniało siedem projektów.

Kryteria

Komisja przy wyborze produkcji, którym przyznała wkład koprodukcyjny z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, prócz opinii ekspertów brała pod uwagę następujące kryteria:

  • etap produkcji filmu: wstępny/development; przygotowawczy; zdjęciowy; okres montażu i udźwiękowienia; prace końcowe,
  • liczbę dni zdjęciowych w województwie warmińsko-mazurskim,
  • wysokość kwoty deklarowanej do wydatkowania na Warmii i Mazurach,
  • spodziewany efekt promocyjny dla regionu,
  • dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji,
  • warunki ekonomiczno–finansowe produkcji.

Wyniki

W kategorii Film Fabularny dofinansowanie otrzymał projekt:

  • „Cicha noc”, reż. Piotr Domalewski (debiut), producent:  Studio Munka – Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

W kategorii Dokument dofinansowanie otrzymały projekty:

  • „Tajemnice De Revolutionibus”, reż. Michał Juszczakiewicz, producent : Fundacja Nicolaus Copernicus w Truszczynach.
  • „PGR – Obrazy”, reż. Joanna Warecha (debiut), producent : KAMEROVID Sp. z o.o. Wrocław.
  • „Nowa krew”, reż. Paweł Ziemilski (debiut), producent wiodący: Fundacja NUR w Łodzi. Koprodukcja międzynarodowa.

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy

Decyzję o utworzeniu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego podjął Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, który przeznaczył  500 tysięcy zł na wspieranie produkcji filmowych aplikujących w I Konkursie Regionalnego Funduszu Filmowego w Olsztynie. WMFF powstał 1 stycznia 2017 roku.

14 wniosków w konkursie

Do udziału w konkursie zgłosiło się 14 producentów. O dotacje zwróciło się 5 autorów filmów fabularnych, 7 dokumentalnych i 2 animowanych. Wśród aplikujących było 6 debiutantów.

Do drugiego etapu konkursu, oceny merytorycznej ekspertów zakwalifikowano dziesięć projektów. Trzech nie spełniało wymogów formalnych, jeden z wnioskodawców zrezygnował z ubiegania się o dotację.

Źródło informacji: www.ceik.eu/aktualnosci-kalendarium/artykul/rozstrzygniecie-i-konkursu-na-wspieranie-produkcji-filmowych.html

27.06.2017