Rozstrzygnięcie konkursu Łódzkiego Funduszu Filmowego

Znane są wyniki tegorocznego konkursu Łódzkiego Funduszu Filmowego. Komisja konkursowa zarekomendowała sześć projektów filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych związanych z Łodzią, bądź realizowanych na terenie miasta i województwa łódzkiego. Otrzymają one zaproszenie do podpisania umów koproducenckich.

Edycja 2015-2016

Tegoroczna edycja konkursu jest edycją łączoną dla lat 2015-2016. Oznacza to, że do konkursu mogli aplikować producenci, którzy planują realizację zdjęć do filmów w tym roku, jak i ci, którzy zdjęcia w Łodzi i województwie łódzkim nakręcili w roku 2015.

Do konkursu złożonych zostało 28 wniosków z czego 26 pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (16 filmów fabularnych, 4 filmy animowane, 6 filmów dokumentalnych). Spośród nich, po merytorycznej ocenie eksperckiej komisja zarekomendowała 6 filmów.

Filmy fabularne

  • „Wołyń”, reż. Wojciech Smarzowski, wkład koprodukcyjny w kwocie 418 200 zł brutto
  • „Pomiędzy słowami”, reż. Urszula Antoniak, wkład koprodukcyjny w kwocie 418 200 zł brutto
  • „Powidoki” reż. Andrzej Wajda, wkład koprodukcyjny w kwocie 246 000 zł brutto

Filmy dokumentalne

  • „Diagnoza”, reż. Ewa Podgórska, wkład koprodukcyjny w kwocie 98 400 zł brutto
  • „Biegacze”, reż. Łukasz Borowski, wkład koprodukcyjny w kwocie 67 650 zł brutto

Filmy animowane

  • „Pamiętnik Florki 3”, wkład koprodukcyjny w kwocie 147 600 zł brutto

Projekty oceniano pod kątem czterech głównych kryteriów: walorów artystycznych, potencjału frekwencyjno-festiwalowego, powiązania z Łodzią i regionem łódzkim oraz racjonalnością budżetu i wysokością środków pozostawionych na terenie Łodzi i regionu. Oceny merytorycznej dokonali następujący eksperci: Ewa Borguńska, Andrzej Bart, Sławomir Fabicki (komisja filmów fabularnych), Zdzisław Kuczyński, Mirosław Dembiński, Andrzej Sapija (komisja filmów dokumentalnych), Krzysztof Rynkiewicz, Jacek Rokosz (komisja filmów animowanych).

Łódzki Fundusz Filmowy

Łódzki Fundusz Filmowy jest najstarszym regionalnym funduszem filmowym w Polsce. Od 2007 roku w jego ramach dofinansowano 47 produkcji na łączną kwotę sięgającą 5 390 000 złotych. Miasto Łódź wsparło m. in. zdobywczynię Oscara „Idę” w reż. Pawła Pawlikowskiego, nominowane do Oscara „W ciemności” w reż. Agnieszki Holland, „Mój rower” w reż. Piotra Trzaskalskiego, „Małe stłuczki” w reż. Ireneusza Grzyba i Aleksandry Gowin, „Obywatela” w reż. Jerzego Stuhra, „Miasto 44” w reż. Jana Komasy, „Sąsiady” Grzegorza Królikiewicza, animacje realizowane przez Se-Ma-For i Anima-Pol, czy filmy dokumentalne Roberta Glińskiego „Ślady” i „Kontrapunkt” Andrzeja Papuzińskiego.

Od 2016 roku fundusz działa w strukturach instytucji ,”EC1 Łódź-Miasto Kultury’” w Łodzi, oraz działa na zasadach koproducenta. Oznacza to, że fundusz ma większy wpływ na przebieg produkcji filmowej, promocję i dystrybucję filmu oraz udział w przyszłych zyskach z eksploatacji filmów w kinach, telewizji i na nośnikach cyfrowych takich jak DVD. Korzyścią dla producentów jest z kolei możliwość wcześniejszego otrzymania środków, ponieważ część wkładu koprodukcyjnego wypłacana będzie bezpośrednio po podpisaniu umowy. Łączny budżet rozstrzygniętej właśnie edycji wynosi 1 400 000 złotych brutto.

Informacja prasowa 

06.05.2016