Rozstrzygnięcie X Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

Znamy wyniki X Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

Komisja Konkursowa, która zebrała się 10 maja 2016 w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dominik Kłosowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła X edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Komisja dysponowała kwotą 1 300 000 zł, na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł) i Urzędu Miejskiego Wrocławia (800 000 zł).

Na X Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 31 projektów filmów fabularnych i dokumentalnych, w tym 3 projekty zakwalifikowane do III etapu w IX Konkursie (2015), które nie otrzymały dofinansowania w ubiegłym roku i zgodnie z regulaminem, mogły się o nie ubiegać w X Konkursie oraz 1 projekt dofinansowany w 2015 roku z prośbą o ponowne dofinansowanie. W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości 7 773 245 zł.

Na etapie oceny formalnej wniosków 2 projekty zostały odrzucone ze względów formalnych oraz 2 wycofane przez producentów. Na etapie oceny eksperckiej 6 projektów nie otrzymało minimum kwalifikacyjnego. Do III etapu X Konkursu zostało zakwalifikowanych łącznie 21 projektów: 11 filmów fabularnych i 10 filmów dokumentalnych.

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne netto (koproducentem będzie Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom:

Filmy fabularne:

 • „Niemy”, reż. Bartosz Konopka (Otter Films) – 400 000 zł
 • „Double Ironman”, reż. Łukasz Palkowski (Iron Films) – 400 000 zł
 • „Żużel”, reż. Dorota Kędzierzawska (KID FILM) – 300 000 zł

Filmy dokumentalne:

 • „Pokolenia”, reż. Janusz Zaorski (Studio Filmowe Kronika) – 130 000 zł
 • „Pionierzy”, reż. Krzysztof Kunert (Rokam Media) – 70 000 zł

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu Konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów (filmy fabularne) i 2 ekspertów (filmy dokumentalne).

Filmy fabularne (minimum kwalifikacyjne 43 pkt, maksimum – 70 pkt):

 • „Pokot”, reż. Agnieszka Holland (Studio Filmowe TOR) – 62 pkt (IX DKF)
 • „Niemy”, reż. Bartosz Konopka (Otter Films) – 59,7 pkt
 • „Double Ironman”, reż. Łukasz Palkowski (Iron Films) – 56,7 pkt
 • „Żużel”, reż. Dorota Kędzierzawska (KID FILM) – 55 pkt
 • „Powrót Giganta”, reż. Adam Sikora (Fala Nowa) – 54 pkt
 • „Ciemno, prawie noc”, reż. Borys Lankosz (AURUM FILM) – 53,3 pkt
 • „Wilkołak”, reż. Adrian Panek (Filmpolis Agata Szymańska) – 53 pkt (IX DKF)
 • „Powrót”, reż. Magdalena Łazarkiewicz (The Chimney Pot) – 52,3 pkt
 • „Fuga”, reż. Agnieszka Smoczyńska (MD4) – 50 pkt
 • „Wieża, jasny dzień”, reż. Jagoda Szelc (Studio Filmowe INDEKS PWSFTViT) – 48,3 pkt
 • „Atlas”, reż. Maciej Kawalski (SFP-Studio Munka) – 45 pkt

Minimum kwalifikacyjnego do III etapu nie otrzymały filmy:

 • „Die Familie”/”Rodzina”, reż. Constanze Knoche (Film Art. Production)
 • „Dziura w głowie”, reż. Piotr Subbotko (ARGOMEDIA)
 • „High life”, reż. Claire Denis (MADANTS)
 • „Odludzie”, reż. Artur Więcek (Bereś Media)
 • „Sleeper car”/”Wagon sypialny”, reż. Guy Moshe (Film Kartel)

Filmy dokumentalne (minimum kwalifikacyjne 40 pkt, maksimum – 65 pkt):

 • „Pokolenia”, reż. Janusz Zaorski (Studio Filmowe Kronika) – 62 pkt
 • „Dobra zmiana”, reż. Konrad Szołajski (ZK Studio) – 56 pkt
 • „Odejście Fausta”, reż. Krzysztof Kaszewski (4 Picture) – 54,5 pkt
 • „Pionierzy”, reż. Krzysztof Kunert (Rokam Media Sylwester Banaszkiewicz) – 54 pkt (IX DKF)
 • „Głowa Orfeusza”, reż. Tomasz Orlicz (Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa) – 54 pkt
 • „Ossolińczycy – 200 lat historii”, reż. Krzysztof Kunert (MediaBrigade) – 51,5 pkt
 • „Inka w sieci”, reż. Piotr Bartos (Manifiesta) – 50 pkt
 • „Marzenie wrestlera”, reż. Artur Wierzbicki (Before My Eyes) – 48,5 pkt
 • „Dolina Pałaców i Ogrodów”, reż. Maciej Kieres (Ośrodek Kultury i Sztuki) – 40,5 pkt (IX DKF)
 • „Wielki ptak o barwach tęczy”, reż. Andrzej B. Czulda (Wytwórnia Filmów Oświatowych) – 40 pkt

Minimum kwalifikacyjnego nie otrzymał film:

 • „Kino przez nie wiadomo jakie k”, reż. Mirosław Majeran (Najpierw Drugie Danie)

Informacja prasowa 

11.05.2016