Rozstrzygnięto VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

24 czerwca 2013 Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła VII edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

2 miliony na produkcję filmów

Komisja dysponowała kwotą 1 948 700 zł, na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia (po 800 000 zł) oraz wpływy Odry-Film z tytułu eksploatacji koprodukowanych filmów (348 700 zł). Z budżetu Konkursu zostały sfinansowane wydatki na honoraria dla ekspertów, którzy oceniali projekty filmowe w II etapie Konkursu (34 700 zł).

30 projektów w 3 etapie

Do III etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 30 projektów, ponadto zakwalifikowany został też film dokumentalny „Sztuka Natalii LL”, który był w finale VI DKF, ale nie otrzymał wkładu koprodukcyjnego (łącznie: 16 filmów fabularnych, 14 filmów dokumentalnych i 1 film animowany). Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne (koproducentem będzie Odra Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom.

Filmy fabularne

 • „Ptaki śpiewają w Kigali”, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze (Argomedia Sp. z o.o.) – 500 000 zł
 • „Letnie przesilenie”, reż. Michał Rogalski (Prasa i Film) – 400 000 zł
 • „Królewicz Olch”, reż. Jakub Czekaj (Stowarzyszenie Filmowców Polskich) – 200 000 zł
 • „Jak całkowicie zniknąć”, reż. Przemysław Wojcieszek (Dynamo Karuzela) – 200 000 zł

Filmy dokumentalne

 • „Skrzyżowanie”, reż. Bartłomiej Bartos (POP-TV) – 70 000 zł
 • „Jak tego nie nagracie będziecie mieli grzech”, reż. Jolanta Krysowata, Krzysztof Kunert (Rokam-Media) – 135 000 zł
 • „Wielka ucieczka”, reż. Ksawery Szczepanik (Bow &Axe Entertainment) – 75 000 zł
 • „Król Pik”, reż. Agnieszka Zwiefka (Chilli Production) – 131 000 zł
 • „Moje pojednanie (Różewicz, a Niemcy)”, reż. Piotr Lachmann (Media Kontakt) – 60 000 zł
 • „Spotkania ossolińskie”, reż. Jan Strękowski (Studio Filmowe Kronika) – 100 000 zł
 • „Fotograf”, reż. Jolanta Krysowata, Mariusz Marks (Kabrat Film) – 43 000 zł

 

Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

 

Więcej informacji na stronie: www.odra-film.wroc.pl

 

Informacja prasowa

25.06.2013