Rusza Białostocki Fundusz Filmowy

„Liczymy, że będziemy mieli z czego wybierać. Tym bardziej, że już od dawna przedstawiciele białostockiego środowiska związanego z filmem dopytywali się, kiedy ogłosimy konkurs i jakie będą jego zasady” – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – „Szczególnie liczymy na propozycje filmów dokumentalnych, wszak w Białymstoku jest wielu znanych dokumentalistów”.

Białostocki Fundusz Filmowy

Trwa nabór zgłoszeń na konkurs filmowy w ramach nowo powstałego Białostockiego Funduszu Filmowego. Konkurs dotyczy produkcji filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego, przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie. Warunek zgłoszenia produkcji do konkursu jest jeden: film musi być związany z Białymstokiem poprzez tematykę, twórców lub miejsce realizacji. Musi również przyczyniać się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji miasta, a także do budowania jego pozytywnego wizerunku.

200 tys. złotych w konkursie

Na nagrody w konkursie w ramach Białostockiego Funduszu Filmowego Białystok przeznaczył 200 tys. zł. Możliwe jest wyłonienie jednego lub kilku laureatów. Każdy z nich może otrzymać dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej połowy kosztów realizacji produkcji. Kwoty przyznane poszczególnym laureatom mogą różnić się wysokością. Zgodnie z regulaminem konkursu pieniądze uzyskane z budżetu miasta laureat musi wydać na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (tj. Białystok oraz 9 gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna).

Dla kogo?

W konkursie może wziąć udział każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, a także posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy umożliwiający realizację projektu. Wnioski można składać osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Filmowy”. Wnioski można składać do 20 czerwca 2016 roku.

Jury i warunki oceny zgłoszonych projektów

Zgłoszone do konkursu produkcje oceniać będzie pięcioosobowe jury pod kątem:

  • znaczenia filmu dla promocji Białegostoku,
  • dotychczasowego dorobku uczestnika konkursu (w przypadku debiutantów znaczenie będzie mieć dorobek promotora uczestnika),
  • walorów artystycznych, poznawczych, humanistycznych i etycznych filmu,
  • harmonogramu realizacji projektu, a także jakości strategii finansowania i potencjału produkcyjnego.

Na tej podstawie jury wyłoni najlepsze prace konkursowe i rekomenduje je Prezydentowi Miasta Białegostoku wraz z proponowaną kwotą dofinansowania. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.bialystok.pl.

Regulamin oraz wnioski dostępne są na stronie: www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rusza-bialostocki-fundusz-filmowy-1.html.

Na podstawie informacji prasowej 

23.05.2016