Rusza MIASTOmovie #3

Trzecia odsłona festiwalu MIASTOmovie rozpocznie się 16 kwietnia we Wrocławiu. Najbliższa edycja odbędzie się pod hasłem „Miasto z odzysku” – głównymi tematami podejmowanymi przez program będzie tworzenie miasta, jego odnawianie i przeobrażenia, jakim podlega oraz odzyskiwanie pamięci o miejscach i architektoniczno-społecznej historii metropolii.

Festiwalowe wydarzenia odbywają się w Kinie Nowe Horyzonty, Szklarni i innych przestrzeniach Wrocławia już między 16 a 19 kwietnia.

Miasto z odzysku

Hasło „Miasto z odzysku” zwraca uwagę na „nowe życie” miast w kontekście społecznym, architektonicznym i przestrzennym. To spojrzenie na tych, którzy miasta ratują, gentryfikują, segregują, do miasta się przywiązują i budują z nim więź, niekoniecznie poprzez kredyt mieszkaniowy na 30 lat. To walka o godne miejsce i warunki do życia, to poczucie odpowiedzialności i przynależności, oddolne zarządzanie i animowanie społeczności. To lokalność i globalność. To alternatywne pomysły na życie we współczesnych miastach.

Premiery filmowe

Poprzez obrazy i historie zebrane z całego świata, MIASTOmovie zaoferować chce możliwie szerokie spojrzenie na zaproponowany temat. Trzecia odsłona festiwalu będzie największą, jeśli chodzi o liczbę prezentowanych filmów – w programie znajdzie się m.in. aż 5 pozycji pokazywanych w Polsce po raz pierwszy.

Jedną z premier będzie dokument otwierający MIASTOmovie #3 – „Speculation Nation” w reżyserii Sabine Gruffat i Billa Browna. Obraz, opowiadający o kryzysie finansowym w Hiszpanii i jego skutkach dla mieszkańców, podejmuje kwestię niedokończonych „miast widm” i związanego z tym problemu mieszkalnictwa. Premierowym filmom towarzyszyć będą też często spotkania z ich twórcami: widzowie będą mogli porozmawiać m.in. z Robinem Humboldtem i Laurentią Genske, reżyserami niezwykle ciekawego „Am Kölnberg”, prezentującego osiedle-getto w niemieckiej Kolonii. Do Wrocławia przyjedzie również Markus Lenz, autor niemieckiej „Ruiny” opowiadającej o porzuconym wieżowcu w centrum Caracas, który z czasem przeobraził się w największy skłot na świecie.

Pokazy w nietypowych przestrzeniach

„Am Kölnberg” i „Ruina”, to nie jedyne interesujące pozycje w programie wyprodukowane przez naszych zachodnich sąsiadów. Wśród niemieckich filmów podczas MIASTOmovie #3 warto również zwrócić uwagę na „Mieszkanie w Berlinie” Alice Agneskirchner (pokazujący proces powrotu młodego pokolenia Izraelitów do multikulturowych dzielnic Berlina) oraz „Away From All Suns!” w reżyserii Isy Willinger (poruszający temat zapomnianych reliktów rosyjskiego konstruktywizmu). Ten ostatni film – podobnie jak choćby „La Comuna 9. Odzyskując miasto”, premierowy obraz Anny Bednarczyk i Ingi Hajdarowicz – pokazywany będzie w nietypowych przestrzeniach, na co dzień niekojarzonych z projekcjami filmowymi.

Prezentacja filmu „After the Factory”

Bogaty program wydarzeń towarzyszących, w tym muzycznych zaprezentowany zostanie w klubie festiwalowym – Szklarni. Jego gwiazdą będzie występujący w niedzielny wieczór berliński muzyk eksperymentalny, „Sound Thinker” – Jacob Eriksen. Poza doznaniami dźwiękowymi, w luźnej, klubowej atmosferze widzowie będą mogli zobaczyć niektóre z filmów MIASTOmovie, choćby „After the Factory”, obraz porównujący sytuację dwóch poprzemysłowych miast z różnych części globu – Łodzi i Detroit. Jak radzą sobie te dawniej prężne ośrodki i mieszkańcy obu miast w czasach kryzysu? Dokąd wspomniane „radzenie sobie” prowadzi? Trzecią edycję MIASTOmovie odwiedzi współproducent filmu, Michał Gruda ze Stowarzyszenia Topografie.

Częścią MIASTOmovie po raz kolejny będzie również scena artystyczna, której tematem staną się przekształcenia tkanki architektoniczno-urbanistycznej Wrocławia na przestrzeni ostatniego wieku i ich wpływ na odczuwanie przestrzeni publicznej i budowanie z nią więzi. Projekt „VOID” przyglądał się będzie miejscom, które zawieszone są wciąż między Breslau i Wrocławiem, nie należąc dziś do żadnego z nich.

Szczegółowy program imprezy oraz więcej informacji na stronie internetowej: www.miastomovie.pl.

Informacja prasowa

15.04.2015