Rusza projekt "Filmowa Mapa Pokoleń"

„Filmowa Mapa Pokoleń” to ogólnopolski projekt realizowany w 2014 i 2015 r. Adresatem przedsięwzięcia jest młodzież (z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) oraz osoby dorosłe, w tym seniorzy.

Cele projektu

Celem projektu jest umożliwienie jego uczestnikom nabycia wiedzy i umiejętności filmowych. Kolejnym celem jest rozwijanie kreatywności, dzięki wykorzystaniu innowacyjnych i aktywizujących form oraz metod pracy. Projekt da młodzieży wgląd w kulturę filmową bliską dorosłym, natomiast generacjom ludzi dojrzałych przybliży filmy i treści obecne w kinie oglądanym przez młodych. Uczestnicy projektu będą mogli także przedyskutować problemy ważne dla ich pokolenia oraz uniwersalne. Projekt ten, to także okazja do pokazania innym przestrzeni społecznej filmowych „małych ojczyzn”.

Cykl spotkań „Filmowe Dekady”

W ramach projektu, w dziesięciu ośrodkach na terenie kraju, odbędzie się cykl spotkań pod nazwą „Filmowe Dekady”. Spotkania te będą miały formę warsztatów/konwersatoriów, podczas których uczestnicy zapoznają się z wybranymi filmami, ich podłożem kulturowym i społecznym, które dla danej dekady, danego pokolenia były ważnymi, kultowymi. W zajęciach uczestniczyć mogą grupy w podobnym przedziale wiekowym (np. gimnazjaliści, licealiści, seniorzy), jak i wielopokoleniowe. Warsztaty będą organizowane w partnerstwie ze szkołami, ale także z Uniwersytetami Trzeciego Wieku czy ośrodkami kultury prowadzącymi działalność z zakresu edukacji filmowej.

 

„Filmowe Dekady” prowadzone będą przez lokalnych animatorów w oparciu o specjalistyczne materiały edukacyjne (analizy, omówienia filmów itp.), przygotowane i opracowane przez grono profesjonalistów: pracowników naukowych, pracowników instytucji kultury oraz edukatorów filmowych z ośrodków w całym kraju.

 

Więcej o projekcie: www.edukacjafilmowa.pl/filmowa-mapa-pokolen oraz www.polskieradio.pl.

 

Informacja prasowa

14.07.2014