Ruszają konkursy Script Fiesty 2019





Festiwal dla scenarzystów Script Fiesta, którego 8. edycja odbędzie się w dniach 26 – 31 marca 2019 roku jest połączeniem szkoleń, paneli dyskusyjnych, spotkań i warsztatów.

Wydarzenie umożliwia twórcom zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie, pozyskanie kontaktów branżowych oraz wymianę doświadczeń i różnorodnych koncepcji artystycznych.

Konkurs towarzyszy festiwalowi Script Fiesta od samego początku, czyli od 2012 roku. Skierowany jest do wszystkich piszących, niezależnie od ich zawodowego dorobku. W tym roku rozszerzono jego formułę o trzecią kategorię – scenariusz gry komputerowej. Konkurs na scenariusz serialu podzielony będzie na dwa etapy – kwalifikacyjny i finałowy. Pierwszy etap będzie całkowicie anonimowy i polega na przesłaniu koncepcji serialu. Projekty wybrane do drugiego etapu zostaną ogłoszone publicznie, a autorzy przystąpią do rozpisywania szczegółów swoich koncepcji oraz pisania scenariusza pilotowego odcinka własnego serialu. Drugi etap będzie już miał charakter jawny.

Konkurs na scenariusz etiudy do 30 minut i konkurs na scenariusz gry komputerowej są jednoetapowe. 

Konkurs na „Koncepcję serialu telewizyjnego” – wygraj 20 000 zł

Konkurs jest podzielony na dwa etapy – kwalifikacyjny i finałowy.

Pierwszy etap jest całkowicie anonimowy i polega na:

 • opisaniu założeń koncepcji serialu (3 zdania)
 • opisaniu bohaterów (500 znaków ze spacjami)
 • opisaniu zarysu odcinka pilotowego oraz zarysu pierwszego sezonu (po 1800 znaków ze spacjami)
 • stworzeniu trzech scen dialogowych.

Projekty wybrane do drugiego etapu zostaną ogłoszone publicznie, a autorzy przystąpią do rozpisywania szczegółów swoich koncepcji oraz pisania scenariuszy pilotowych odcinków seriali. Drugi etap ma charakter jawny.

Nagrodą Główną w konkursie jest honorarium w wysokości 20 000 złotych oraz perspektywa realizacji projektu (podpisanie umowy zakupu projektu przez Organizatora). Nagrodę funduje Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA.

Aby przystąpić do konkursu należy przygotować koncepcję serialu telewizyjnego według opracowanego przez organizatorów szablonu oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ważne jest, by dokładnie zastosować się do podanych w dokumentach ograniczeń na temat ilości znaków przypadających na określone pola.

Koncepcję serialu telewizyjnego sporządzoną na przygotowanym przez Organizatorów szablonie wraz z dokładnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 roku, godz. 15:00 na adres:

 • Warszawska Szkoła Filmowa, ul. Generała Zajączka 7, 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS 2019 – SERIAL”
 • lub dostarczyć osobiście do biura festiwalu (mieszczącego się w pawilonie obok wejścia do budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej przy ulicy Gen. Zajączka 7)

Decyduje czas dotarcia pracy do biura festiwalu. Prace, które dotrą do biura po godzinie 15.00, 1 lutego 2019, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Konkurs na „Scenariusz etiudy (do 30 minut)” – wygraj 5000 zł

Aby wziąć udział w konkursie na scenariusz filmu krótkometrażowego (do 30 minut) należy złożyć pakiet, w którego skład wchodzą:

 • okładka, na której powinny się znaleźć: tytuł, autor, gatunek, logline,
 • streszczenie fabuły (do 1800 znaków)
 • prawidłowo sformatowany scenariusz (maksymalnie 30 stron)

Konkurs nie jest anonimowy. Nagroda główna: 5000 złotych.

Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy. Aby przystąpić do konkursu należy wypełnić dwa załączone poniżej formularze.

Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019, godz. 15.00 na adres:

 • Warszawska Szkoła Filmowa, Generała Zajączka 7, 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS 2019 – ETIUDA”
 • lub dostarczyć osobiście do biura festiwalu (mieszczącego się w pawilonie obok wejścia do budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej przy ulicy Gen. Zajączka 7)

Decyduje czas dotarcia pracy do biura festiwalu. Prace, które dotrą do biura po godzinie 15.00, 1 lutego 2019 roku, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Konkurs na „Scenariusz gry komputerowej” – wygraj 5000 zł

Aby wziąć udział w konkursie na scenariusz gry komputerowej należy złożyć pakiet, w którego skład wchodzą:

 • prawidłowo uzupełniony szablon projektu
 • graf przebiegu fabuły wraz z kluczowymi decyzjami gracza i rozwidleniami.

Konkurs nie jest anonimowy. Nagroda główna: 5000 złotych.

Konkurs na scenariusz filmu krótkometrażowego jest jednoetapowy. Aby przystąpić do konkursu należy wypełnić dwa załączone poniżej formularze.

Pakiet wraz z formularzem osobowym wypełnionym na przygotowanym przez Organizatorów szablonie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w czterech wydrukowanych egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2019, godz. 15:00 na adres:

 • Warszawska Szkoła Filmowa, Generała Zajączka 7, 01-518 Warszawa z dopiskiem: „Script Fiesta KONKURS 2019 – GRA”
 • lub dostarczyć osobiście do biura festiwalu (mieszczącego się w pawilonie obok wejścia do budynku Warszawskiej Szkoły Filmowej przy ulicy Gen. Zajączka 7)

Decyduje czas dotarcia pracy do biura festiwalu. Prace, które dotrą do biura po godzinie 15:00, 20 lutego 2019 roku, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Regulaminy poszczególnych konkursów https://szkolafilmowa.pl/aktualnosci/1328/rusza-konkurs-script-fiesta-2019

Informacja prasowa 


29.10.2018