Ruszył Mazowiecki Fundusz Filmowy

Mazowiecki Fundusz Filmowy - konferencja prasowa
Małgorzata Kidawa- Błońska, Ludwik Rakowski, Aleksandra Kielan. Fot. Marcin Kułakowski, PISF

 

28 października w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszono pierwszy konkurs na wsparcie produkcji filmowej przez nowy Mazowiecki Fundusz Filmowy. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski oraz dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki Aleksandra Kielan.

 

Bardzo się cieszę, że udało się nam doprowadzić do powstania Mazowieckiego Funduszu Filmowego w niezwykle kryzysowym i ciężkim pod względem finansowym dla województwa mazowieckiego roku powiedział Ludwik Rakowski, główny inicjator utworzenia funduszu filmowego na Mazowszu. W tym roku pula środków zagwarantowanych w budżecie samorządu województwa wynosi milion złotych. Dotacje na produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych zostaną przyznane przez specjalną komisję po trzyetapowej ocenie wniosków. Najpierw zostaną one ocenione pod względem formalnym, następnie zostaną zweryfikowane przez niezależnych, zewnętrznych ekspertów. Te wnioski, które otrzymają ponad 60% możliwych do otrzymania punktów przejdą do trzeciego etapu polegającego na obradach i ostatecznej decyzji komisji konkursowej, którą powołamy już niebawem wyjaśniał Rakowski.

 

W ogłoszonym przez fundusz konkursie preferowane będą projekty o wysokiej wartości artystycznej, zakładające wykorzystanie charakterystycznych dla województwa obiektów i plenerów, a także takie, które przyczynią się do turystycznej i gospodarczej promocji regionu i utrwalą jego korzystny wizerunek.

 

Istnienie funduszu filmowego jest bardzo ważne dla społeczności lokalnej. Mazowsze jest bardzo ciekawym regionem, które może dać filmowcom wiele interesujących plenerów do realizacji filmów, gromadząc równocześnie środki na inne produkcje. Cieszę się, że po wielu latach nasz region wchodzi do rodziny polskich funduszy filmowych. Obecnie dysponujemy dosyć skromnymi środkami, ale na pewno za jakiś czas powiększą się one znacznie i będziemy mogli pochwalić się bardzo dobrymi filmami podkreśliła posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska.

 

Regionalne Fundusze Filmowe są drugim najważniejszym, poza Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, elementem funkcjonującego systemu wspierania polskiej produkcji filmowej. Głównym zadaniem RFF jest dotowanie produkcji filmów w danym regionie i przyczynianie się tym samym do jego rozwoju. Dzieje się to przy wsparciu samorządów lokalnych, które inwestując w produkcję audiowizualną, otrzymują w zamian korzyści ekonomiczne, gospodarcze, promocyjne i wizerunkowe. Do tej pory w Polsce powstało dziewięć Regionalnych Funduszy Filmowych dysponujących łącznym budżetem ponad 12 mln zł.

 

W 2007 roku z inicjatywy PISF, we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich oraz europejskimi funduszami regionalnymi została zapoczątkowana Regionalna Inicjatywa Audiowizualna nadzorowana i realizowana przez Fundację Polskie Centrum Audiowizualne.

 

Konkurs na otrzymanie dotacji z Mazowieckiego Funduszu Filmowego potrwa do 3 grudnia.

 

Szczegółowy regulamin konkursu i formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.mff.mazovia.pl.

 

Paulina Bez

29.10.2010