Ruszył program Producenci Pomagają Ekipom

Jest kolejne wsparcie dla twórców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Po wyczerpaniu się środków na stypendia w ramach Programu wsparcia zawodów filmowych, który PISF utworzył wraz ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Gildią Reżyserów Polskich, Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczpospolitej i Polską Akademią Filmową, tym razem Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych uruchomiła nabór do programu pomocowego „Producenci pomagają ekipom”.

Pula programu, którego pierwszym partnerem jest Netflix, to 2,5 mln zł. Fundusz jest otwarty na kolejnych darczyńców.

Program przeznaczony jest na wsparcie członków ekip z sektora audiowizualnego, najbardziej dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 ze względu na zatrzymanie, odwołanie lub przełożenie produkcji. Szacuje się, że przez ponad dwa miesiące zostały wstrzymane zdjęcia do nawet 200 produkcji filmowych i serialowych.

Dzięki programowi pracownicy zaangażowani w produkcję filmów i seriali fabularnych, dokumentalnych i animowanych, będą mogli otrzymać jednorazową pomoc w formie darowizny w kwocie 2,7 tys. zł. O pomoc będą mogli ubiegać się przedstawiciele 88 zawodów filmowych. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych zakłada, że dzięki programowi zostanie wspartych ponad 900 osób. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich złożenia do KIPA.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie KIPA: www.kipa.pl/fundusz/

03.06.2020