San Sebastian zgłoszenia na forum Lau Haizetara

Trwa nabór na 12. Lau Haizetara – Dokumentalne Forum Koprodukcyjne, które odbędzie się w dniach 20-22 września i będzie częścią 64. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastian.

Zgłoszenia na Forum

Chętni mogą zgłaszać swój udział, wypełniając zgłoszenie wraz z dołączonym opisem projektu. Rekrutacja trwa do 15 lipca. Wybrane projekty będą dyskutowane przez profesjonalistów z branży audiowizualnej, a następnie zostaną pokazane publicznie podczas forum. W pitchingach można wziąć udział również bez własnego projektu.

Forum dla twórców filmów dokumentalnych

Forum powstało jako miejsce spotkań dla profesjonalistów z sektora audiowizualnego w celu wzmocnienia możliwości współpracy i koprodukcji między producentami europejskimi związanymi z filmami dokumentalnymi. W programie wydarzenia znajdują się warsztaty, pitchingi i spotkania indywidualne z ekspertami.

Więcej informacji: www.ibaia.org.

Na podstawie informacji prasowej 

10.05.2016