SFP rozpoczyna wsparcie dla dystrybucji kinowej w Polsce

Stowarzyszenie Filmowców Polskich startuje z programem „System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich i klasyki kina”. Nabór wniosków rozpoczyna się 20 lutego 2017 roku.

O wsparcie z Programu może ubiegać się dystrybutor filmu polskiego, filmu europejskiego, filmu należącego do klasyki kina oraz filmu nieeuropejskiego (czas trwania filmu winien mieć nie mniej niż 70 minut). Krótszy film może być zgłaszany wyłącznie w zestawach przeznaczonych do łącznej projekcji o czasie trwania minimum 70 minut. Wsparciem SFP nie może być objęta dystrybucja filmu, która uzyskała już wsparcie ze środków publicznych oraz programów wsparcia UE. W przypadku pierwszego naboru dopuszczane są filmy, które miały już premierę. 

W celu uzyskania wsparcia z Programu dystrybutor składa wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu i który jest udostępniony do pobrania za pośrednictwem strony internetowej www.sfp.pl

Nabór wniosków do 20 marca

Nabór wniosków rozpocznie się 20 lutego i potrwa do 20 marca 2017 roku. Regulamin programu oraz materiały do pobrania są dostępne w zakładce: Wsparcie dystrybucji 

W kwietniu 2017 roku odbędzie się Sesja Komisji Eksperckiej. Wyniki zostanę ogłoszone na stronie SFP. 

Program współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

Informacja prasowa

17.02.2017