SFP - Wsparcie dla dystrybucji kinowej - dofinansowane projekty - sesja 2/2017

Znane są już decyzje o przyznaniu środków w drugiej sesji w ramach programu Stowarzyszenia Filmowców Polskich „System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich i klasyki kina”.

Dofinansowania sejsa 2/2017

  • Spectator – „Niknięcie”, „2 noce do rana”
  • Gutek Film – „Fantastyczna kobieta”, „Serce miłości”
  • Madants – „Park”
  • Staron-Film – „Rodzina na sprzedaż”
  • Kino Świat – „Ptaki śpiewają w Kigali”, „Reakcja łańcuchowa”, „Pewnego razu w listopadzie”, „Zgoda”
  • Against Gravity – „Safari”, „Nie jestem twoim murzynem”, „Łagodna”
  • Darek Dikti. Biuro Pomysłów – „Beksińscy. Album wideofoniczny”
  • M2 Films –  „Królewicz Olch”
  • Studio Filmowe Kronika – „Pokolenia”

O wsparcie z programu może ubiegać się dystrybutor filmu polskiego, filmu europejskiego, filmu należącego do klasyki kina oraz filmu nieeuropejskiego (czas trwania filmu winien mieć nie mniej niż 70 minut). Krótszy film może być zgłaszany wyłącznie w zestawach przeznaczonych do łącznej projekcji o czasie trwania minimum 70 minut. Wsparciem SFP nie może być objęta dystrybucja filmu, która uzyskała już wsparcie ze środków publicznych oraz programów wsparcia UE. W przypadku pierwszego naboru dopuszczane są filmy, które miały już premierę.

Źródło informacji: www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,25813,1,1,Wsparcie-Dystrybucji-Dofinansowane-projekty-sesja-2-2017.html

21.08.2017