SFP - Wsparcie dystrybucji: wyniki przedłużonej sesji (3/2017)

Znane są decyzje o przyznaniu środków dodatkowym filmom w trzeciej (przedłużonej) sesji w ramach programu „System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich i klasyki kina”.

  • Metro Films – „Przy Planty 7/9”
  • Alter Ego Pictures – „Niewidzialne”
  • M2 Films – „W cieniu drzewa”

Pula środków na rok 2017 została wykorzystana. Nabór wniosków w 2017 roku został zakończony. 

O wsparcie z programu może ubiegać się dystrybutor filmu polskiego, filmu europejskiego, filmu należącego do klasyki kina oraz filmu nieeuropejskiego (czas trwania filmu winien mieć nie mniej niż 70 minut). Krótszy film może być zgłaszany wyłącznie w zestawach przeznaczonych do łącznej projekcji o czasie trwania minimum 70 minut. Wsparciem SFP nie może być objęta dystrybucja filmu, która uzyskała już wsparcie ze środków publicznych oraz programów wsparcia UE. W przypadku pierwszego naboru dopuszczane są filmy, które miały już premierę. Program współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Źródło informacji: www.sfp.org.pl

 

 


11.12.2017