Składy stałych komisji eksperckich 2014

Podajemy skład stałych komisji eksperckich PISF w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa w roku 2014.

Produkcja: film fabularny


Komisja 1

Sylwester Chęciński (lider)

Roman Gutek

Marek Lechki

 

Uwaga! W sesji 3/2014 nie funkcjonowała komisja oceniająca projekty filmów fabularnych, kierowana przez Sylwetra Chęcińskiego, który z przyczyn osobistych zrezygnował z funkcji lidera. Projekty złożone do tej komisji, zostały przydzielone do komisji drugiego wyboru, wskazanych we wnioskach przez producentów.

 

Komisja 2

Sławomir Fabicki

Maciej Karpiński

Katarzyna Klimkiewicz

 

Komisja 3

Robert Gliński

Grzegorz Łoszewski

Piotr Trzaskalski

 

Komisja 4

Anna Kazejak

Joanna Kos- Krauze

Andrzej Mellin

 

Komisja 5

Jerzy Skolimowski

Michał Lorenc

Artur Urbański

 

Komisja 6

Jerzy Stuhr

Magdalena Piekorz*

Olga Tokarczuk

__________

* W sesji 3/2014 Magdalena Piekorz zastąpiła Arthura Reinharta.

 

Produkcja: film dokumentalny

 

Komisja 1

Beata Dzianowicz

Łukasz Maciejewski

Marcin Sauter

 

Komisja 2

Paweł Kędzierski

Jan Mogilnicki

Ryszard Bugajski*

__________

* W sesji 3/2014 Ryszard Bugajski zastąpił Krzysztofa Rogulskiego.

 

Komisja 3

Tomasz Wolski*

Robert Sowa

Katarzyna Wilk

__________

* W sesji 3/2014 Tomasz Wolski zastąpił Marcina Koszałkę.

 

Komisja 4

Paweł Łoziński

Dorota Wardęszkiewicz

Wojciech Staroń

 

Komisja 5

Maria Zmarz-Koczanowicz

Jakub Cuman*

Paweł Felis*

__________

* W sesji 3/2014 Jakub Cuman zastąpił Macieja Cuske.
* W sesji 3/2014 Paweł Felis zastąpił Tadeusza Sobolewskiego.

 

Produkcja: film animowany

 

Komisja 1

Piotr Dumała

Stach Szabłowski

Olga Wroniewicz

 

Komisja 2

Joanna Olech

Agnieszka Glińska

Maciej Jakubczyk

 

Komisja 3

Wojciech Wawszczyk

Joanna Jasińska

Jakub Tarkowski

 

Stypendia i rozwój projektu: film fabularny

 

Komisja 1

Jacek Bławut

Jolanta Dylewska

Maria Malatyńska

 

Komisja 2

Michał Oleszczyk

Urszula Antoniak

Rafael Lewandowski

 

Komisja 3

Maciej Pieprzyca

Andrzej Gołda

Zygmunt Miłoszewski

 

Stypendia i rozwój projektu: film dokumentalny

 

Komisja 1

Jacek Petrycki

Rafał Listopad

Andrzej Titkow

 

Komisja 2

Jerzy Śladkowski

Agnieszka Bojanowska

Michał Marczak*

__________

* W sesji 3/2014 Michał Marczak zastąpił Andrzeja Zaporowskiego.

 

Stypendia i rozwój projektu: film animowany

 

Komisja 1

Izabela Plucińska

Justyna Celeda

Anna Jadowska

 

Komisja 2

Wioletta Sowa

Agnieszka Polska

Piotr Szczepanowicz

 

Do pobrania:

06.11.2013