Składy stałych komisji eksperckich PISF. PO Produkcja filmowa 2018

Podajemy składy stałych komisji eksperckich PISF  w Programie Operacyjnym Produkcja Filmowa w roku 2018 r.

 

Produkcja: film fabularny

Komisja 1
Michał Oleszczyk
Jan A.P. Kaczmarek
Maria Sadowska

Komisja 2
Jan Jakub Kolski
Jan Pawlicki
Paweł T. Felis

Komisja 3
Krzysztof Koehler
Wojciech Nowak
Marta Plucińska

Komisja 4
Krzysztof Lang**
Tadeusz Lampka
Jacek Januszyk*

_______________

*7.09.2018 w sesji 3/2018 Krzysztofa Kłopotowskiego zastąpi Jacek Januszyk
**8.11.2018 w sesji 3/2018 na 2-gim etapie Tadeusza Lamkę zastąpi Krzysztof Lang

Komisja 5
Joanna Kos-Krauze
Andrzej Saramonowicz
Marcin Pieńkowski

_______________

*22.08.2018 w sesji 3/2018 Małgorzatę Szumowską zastąpi Joanna Kos-Krauze a skład komisji uzupełni Marcin Pieńkowski.

Produkcja: film fabularny gatunkowy

Juliusz Machulski
Agnieszka Smoczyńska
Jarosław Sokół

 

Produkcja: film dokumentalny

Komisja 1
Mariusz Pilis
Jacek Matecki**
Małgorzata Walczak*

_______________

*07.09.2018 w sesji 3/2018 Małgorzata Walczak zastąpiła Piotra Rosołowskiego
**07.09.2018 w sesji 3/2018 Jacek Matecki zastąpiła Hannę Polak

Komisja 2
Andrzej Fidyk
Barbara Pawłowska
Piotr Śliwiński

Komisja 3
Alicja Albrecht
Małgorzata Imielska
Anna Ferens

Komisja 4
Andrzej Gajewski
Mieczysław Bartłomiej Vogt
Ewa Szakalicka

Komisja 5
Bartosz Konopka
Paweł Kędzierski
Jarosław Barzan**

_______________

*13.06.2018 W sesji 3/2018 Tomasza Madejskiego zastąpi Jarosław Barzan

 

Produkcja: film animowany

Komisja 1
Tomasz Bagiński

Robert Sowa*
Marcin Wasilewski

_______________

*7.09.2018 W sesji 3/2018 Pawła Dębskiego zastąpi Robert Sowa

Komisja 2
Zbigniew Kotecki

Tomasz Siwiński
Joanna Olech*

_______________

*02.02.2018 Joanna Olech zastąpiła Marzenę Nehrebecką

Komisja 3
Dorota Kobiela

Agnieszka Piechnik
Maciej Jakubczyk

 

Produkcja i rozwój projektu: pełnometrażowe filmy fabularne i animowane dla młodego widza lub widowni familijnej

Wojciech Leszczyński
Joanna Łapińska
Magdalena Gałysz

 

Stypendia i rozwój projektu: film fabularny

Komisja 1
Krzysztof Zanussi
Piotr Zaremba
Piotr Woźniak-Starak

Komisja 2
Mariusz Łukomski
Magnus von Horn
Joanna Krauze

Komisja 3
Mirosław Krzyszkowski
Leszek Bodzak
Maciej Ślesicki

 

Stypendia i rozwój projektu: film dokumentalny

Komisja 1
Paweł Woldan
Robert Kaczmarek
Izabela Kiszka-Hoflik

Komisja 2
Paweł Nowacki
Krystyna Krauze
Mirosław Basaj

Komisja 3
Grzegorz Pacek**
Aneta Kopacz*
Paweł Suchta**

_______________

*23.08.2018 W sesji 3/2018 Aneta Kopacz zastąpiła Jacka Bławuta
**11.09.2018 W sesji 3/2018 Wojciecha Staronia zastąpił Grzegorz Pacek, skład komisji uzupełnił Paweł Suchta

 

Stypendia i rozwój projektu: film animowany

Komisja 1
Wioletta Sowa

Leszek Nowicki
Wojciech Wojtkowski

Komisja 2
Jerzy Armata

Katarzyna Wilk
Paweł Biliński

 

Produkcja: pełnometrażowe koprodukcje międzynarodowe mniejszościowe (filmy animowane, dokumentalne, fabularne)

Jan Naszewski
Aleksandra Kułakowska
Alicja Grawon-Jaksik

 

 


12.01.2018