SMODO - rewolucja w branży animacji poklatkowej

Technologia SMODO – motion capture dla animacji poklatkowej – rozwijana przez Animoon, ma szansę zrewolucjonizować przemysł animacji lalkowej. SMODO oferuje nowe możliwości tworzenia animacji, jakie daje połączenie tego, co najlepsze w technologii CGI i animacji poklatkowej. Artykuły poświęcone SMODO opublikowały m.in. zagraniczne portale Skwigly oraz Zippy Frames. 

SMODO

SMODO to nowatorska technologia stop-motion, która łączy klasyczną animację lalkową z innowacyjną techniką przechwytywania ruchu. Używając SMODO animator, zamiast z lalką, pracuje z samym szkieletem, wyposażonym w kolorowe znaczniki. Specjalny system śledzący znaczniki przenosi pozę szkieletu do programu do edycji 3D, w którym na szkielet nakładany jest cyfrowy model lalki. W efekcie, na ekranie komputera animator obserwuje całą lalkę, tak jak w klasycznej animacji. Dzięki temu czyszczenie klatek z analogowych rigów lub błędów w oświetleniu już nie będzie konieczne. Jedną z licznych korzyści SMODO jest ponadto możliwość dowolnej zmiany pozycji kamery obserwującej scenę, jak i dowolnej modyfikacji oświetlenia – nawet dla już zrealizowanego ujęcia.

Dzięki wykorzystaniu technologii SMODO można zaoszczędzić nawet do 25 procent budżetu produkcji”  wyjaśnia Grzegorz Wacławek, pomysłodawca SMODO. „Ponadto narzędzie daje możliwość wprowadzania zmian i poprawek do ujęć, nawet gdy kosztowny i czasochłonny proces animacji się skończy”  dodaje Wacławek.

Technologia SMODO upraszczając proces animacji poklatkowej i eliminując konieczność konstruowania całych lalek, a także planów filmowych, stanie się również doskonałym narzędziem edukacyjnym. Technologia wraz z dodatkowymi narzędziami (instrukcje filmowe, gotowe szkielety) pozwoli na atrakcyjniejsze, szybsze i tańsze przekazywanie wiedzy, a także kształtowanie umiejętności przyszłych animatorów.

Prace nad technologią SMODO prowadzone są od 2013 r. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju produkt znajduje się obecnie w ostatniej fazie prac. Wszystkie elementy systemu SMODO (kamery rejestrujące ruchy lalki, oprogramowanie CGI, narzędzia kalibracji systemu) mieszczą się w pudełku o średnim rozmiarze. Specjalne zestawy zawierające gotowe szkielety i ich modele 3D zostaną przygotowane do celów edukacyjnych.

Technologia SMODO została już zaprezentowana we Francji podczas targów MIFA 2017, poświęconych animacji, w Meksyku podczas Pixelatl Festival, gdzie wzbudziła duże zainteresowanie wśród przedstawicieli światowej branży filmowej, a także w Londynie w ramach konferencji ad:tech.

Informacja prasowa Animoon 


08.01.2018