Spotkania informacyjne programu Kreatywna Europa

Creative Europe Desk Polska zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na projekty audiowizualne, kulturalne i kreatywne w ramach programu Kreatywna Europa.

Aplikuj o środki

Podczas spotkań przedstawione zostaną główne założenia programu Kreatywna Europa, cele i priorytety komponentów MEDIA oraz Kultura, wytyczne poszczególnych obszarów grantowych oraz warunki składania wniosków. Gośćmi spotkań będą przedstawiciele polskich instytucji i organizacji, którzy realizują projekty dzięki funduszom zdobytym z programu Kreatywna Europa. Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku, przewidziane są bezpośrednie konsultacje indywidualne, podczas których pracownicy Creative Europe Desk Polska pomogą potencjalnym wnioskodawcom w prawidłowym sprecyzowaniu zakresu projektu oraz wyjaśnią ewentualne wątpliwości.

Daty i miejsca spotkań:

  • Gdańsk, 26 kwietnia 2016 (wtorek)

Hotel Radisson Blu, ul. Długi Targ 19, 80-828 Gdańsk

  • Kraków, 5 maja 2016 (czwartek)

Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, 31-052 Kraków

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, lecz z uwagi na limit miejsc obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora: http://bit.ly/1TyYpye

Kreatywna Europa

Kreatywna Europa to unijny program oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Program ten zaplanowany jest na lata 2014-2020, a jego cele to przede wszystkim:

  • promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa,
  • strategiczne budowanie publiczności europejskiej,
  • zwiększanie dostępu do dzieł i wytworów kultury,
  • podnoszenie konkurencyjności sektorów na poziomie międzynarodowym.

Informacja prasowa 

11.04.2016