Spotkania z agentami sprzedaży

Media Desk Polska i Polski Instytut Sztuki Filmowej zapraszają na spotkania.

Polish films – International audience. Warsaw Meetings with International Sales Agents

Na imprezę złożą się indywidualne spotkania między czołowymi europejskimi agentami sprzedaży a polskimi producentami. Jeśli ich projekt jest w develomencie, powinien mieć synopsis w języku angielskim. Gotowe filmy przyjmowane będą tylko z angielskimi napisami.

 

Wszystkie zakawalifikowane projekty znajdą się w katalogu imprezy.

Zgłoszenia do 13 lipca

Mailem na adresy: biuro@mediadeskpoland.eu oraz olga.domzala@pisf.pl. Aplikacja powinna zawierać jednostronicowe opisy projektów wraz z krótką informacją o firmie i dane kontaktowe, wszystko w języku angielskim.

 

Spotkania Polish films – International audience odbędą się w Warszawie w dniach 26-27 września. Są współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

14.06.2012