Spotkanie koprodukcyjne w Cannes – zgłoszenia

Do 2 maja polscy producenci, którzy będą obecni na festiwalu w Cannes, mogą zgłaszać chęć udziału w spotkaniu koprodukcyjnym z producentami z Walonii i Brukseli.

Zgłoszenia na spotkanie koprodukcyjne w Cannes

Polski Instytut Sztuki Filmowej zaprasza producentów do udziału w spotkaniu koprodukcyjnym, które odbędzie się podczas festiwalu w Cannes. Celem spotkania jest zacieśnienie współpracy polskich producentów z partnerami z Walonii i Brukseli oraz zwiększenie szans na powstanie koprodukcji.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 12 maja w godzinach 14.00-16.00 na Plage des Palmes.

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Wallonia Brussels Federation.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni są producenci, którzy będą uczestniczyć w tegorocznym festiwalu w Cannes oraz są zainteresowani współpracą z partnerami z wymienionego kraju. Preferowani będą producenci z projektami.

Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić i odesłać załączony formularz. Ilość miejsc na każde spotkanie jest ograniczona.

Formularz (.doc)

Zgłoszenia z wypełnionym formularzem należy przesyłać na adres: marzena.cieslik@pisf.pl do 2 maja.

Informacja prasowa

 


23.04.2018