Spotkanie Sekcji Młodych Producentów KIPA w Koszalinie

24 czerwca 2015 podczas 34. Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie, odbędzie się panel dyskusyjny „Po co reżyserowi producent?”, organizowany przez Sekcję Młodych Producentów KIPA.

Po co reżyserowi producent?

Dyskusja odbędzie się 24 czerwca 2015 roku o godz. 18:30 w Club 105 w ramach wydarzeń towarzyszących 34. Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie, Moderatorem spotkania będzie Alicja Grawon-Jaksik, dyrektor KIPA.

Współpraca reżysera z producentem

Paneliści, w oparciu o własne, dotychczasowe doświadczenia, skoncentrują się na praktycznych aspektach współpracy reżysera z producentem, jak również podkreślą, na co należy zwrócić uwagę przed podjęciem współpracy przy realizacji konkretnego filmu – jak wspólnie myśleć o sukcesie projektu i wyznaczać skuteczną strategię działania, z jakimi problemami może zetknąć się twórca filmowy, jak pogodzić twórcze aspekty z realiami produkcyjnymi etc.

Aspekt finansowy produkcji filmowej

Podczas spotkania zostanie podjęty również aspekt finansowy produkcji filmowej – jak pozyskiwać finansowanie dla swoich projektów, gdzie można szukać dotacji, które festiwale są ważne z punktu widzenia dystrybucji filmu oraz jak rozmawiać z instytucjami finansującymi i inwestorami prywatnymi, także zagranicznymi.

Uczestnicy

W rozmowie wezmą udział następujący przedstawiciele Sekcji Młodych Producentów zrzeszonych w KIPA: Agnieszka Dziedzic (Koi Studio), Marta Habior (No Sugar Films), Magdalena Kamińska (Balabusta), Agata Szymańska (Filmpolis) oraz Dawid Janicki (Shipsboy).

Spotkanie ma charakter otwarty, a więcej szczegółowych informacji o samym festiwalu na stronie www.mlodzifilm.pl.

Informacja prasowa

18.06.2015