Strona w trakcie aktualizacji

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez „Ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” strona jest w trakcie aktualizacji.
03.04.2020