Studia podyplomowe dla krytyków filmowych

Collegium Civitas rozpoczęło rekrutację na studia podyplomowe „Szkoła Kina”, przeznaczone dla krytyków i recenzentów filmowych oraz osób chcących zająć się krytyką filmową. Studia są współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wykładowcy

Pierwsza edycja studiów „Szkoła Kina” ruszy w kwietniu 2013. Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej pod okiem wybitnych praktyków. Kierownikami studiów są Joanna i Krzysztof Krauze. Zajęcia prowadzą m.in. Anda Rottenberg, Artur Liebhart, Krzysztof Ptak, Łukasz Maciejewski, Michał Komar, Jacek Żakowski i Jacek Rakowiecki.

Zgłoszenia do 31 marca

Rekrutacja na pierwszą edycję „Szkoły Kina” trwa do 31 marca 2013. Zajęcia rozpoczną się 13 kwietnia. Program składa się z 232 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry. Studia podyplomowe skierowane są zarówno do osób uprawiających zawód recenzenta czy krytyka filmowego, pragnących podnieść swoje kwalifikacje, jak i tych, które w przyszłości chciałyby wykonywać ten zawód. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu kinematografii oraz praktyczne umiejętności konieczne do wykonywania zawodu recenzenta lub krytyka filmowego.

Program

Na program składają się m.in. wykłady, seminaria, warsztaty, pokazy filmowe. Tematyka obejmować będzie socjologię kultury, historię kinematografii, techniki dziennikarstwa prasowego, misję i etykę mediów, a także tworzenie scenariuszy, produkcję filmową, ekonomię filmu oraz prawo i dziennikarstwo filmowe.

Wymagania

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu co najmniej licencjata, przedstawienie próbki swojej twórczości oraz przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy. Jej przedmiotem są zainteresowania kandydata, dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz motywacja do podjęcia nauki. Czesne za jeden semestr studiów wynosi 1950 zł.

 

Więcej informacji na stronie: www.civitas.edu.pl/szkola_kina.

 

Na podstawie informacji prasowej opracowała Paulina Bez

07.03.2013