Studio Munka czeka na projekty

Trwają nabory do krótkometrażowych programów Studia Munka. Projekty dokumentów i animacji można zgłaszać do końca kwietnia.

„Pierwszy Dokument”

Podstawowym celem programu jest umożliwienie debiutującym reżyserom zrealizowania pierwszego profesjonalnego filmu dokumentalnego. Studio czeka na projekty filmów autorskich, starających się przekazać pogłębioną prawdę o świecie współczesnym. Reżyser składający projekt musi mieć swoją autorską wizję oraz posiadać umiejętności operowania językiem filmu. W projekcie mogą wziąć udział absolwenci szkół filmowych przed debiutem, studenci reżyserii, operatorzy filmowi oraz osoby bez wykształcenia filmowego, ale z dorobkiem artystycznym (filmy amatorskie, reportaże telewizyjne). W ramach „Pierwszego Dokumentu” powstały takie uznane filmy, jak „Gwizdek” Grzegorza Zaricznego, „Kawałek lata” Marty Minorowicz czy „Matka” Jakuba Piątka.

Długość filmów realizowanych w programie to zazwyczaj 10-15 minut.


Projekt powinien zawierać:

 • streszczenie (maksimum 2 strony);
 • scenariusz;
 • eksplikację reżysera (maksimum 1 strona);
 • życiorys z uwzględnieniem dokonań twórczych;
 • podstawowy skład ekipy z zaznaczeniem, kto oprócz Uczestnika jest debiutantem;
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik;
 • DVD zawierające zrealizowane dotąd przez Uczestnika utwory audiowizualne.
   

Projekty należy składać osobiście lub nadsyłać listem poleconym lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres:

Studio Munka

ul. Krakowskie Przedmieście 7

00-068 Warszawa

(z dopiskiem „Pierwszy Dokument”)

oraz drogą mailową na adres: 1dok@sfp.org.pl.

„Młoda Animacja”

powstała z myślą o pobudzaniu produkcji animacji i zachęcaniu młodych twórców do profesjonalnego debiutu. Projekty mogą być realizowane w dowolnej technice. Autorami projektu mogą być studenci lub absolwenci reżyserii, animacji. Także studenci lub absolwenci Akademii Sztuk Pięknych lub innych uczelni bez wykształcenia filmowego, którzy zrealizowali co najmniej jedną etiudę animowaną lub inną pracę w nowych technikach cyfrowych oraz absolwenci szkół średnich mogący udokumentować swoje doświadczenie z dziedziny wykorzystania technik cyfrowych z co najmniej dwóch lat. Filmy dotychczas zrealizowane  w ramach „Młodej Animacji” to m.in. „Dróżnik” Piotra Szczepanowicza, „Noise” Przemysława Adamskiego czy „Dwa kroki za” Pauliny Majdy.
 

Projekt powinien zawierać: 

 • scenariusz filmu o zakładanej długości ok. 5. min;
 • eksplikację reżysera (maksimum 1 strona);
 • storyboard (własnego autorstwa) – podział na sceny, kadry opisane i ponumerowane, z oznaczeniem zakładanego czasu trwania;
 • projekty plastyczne filmu (wszystkich głównych postaci – en face, profil, tył; w kilku pozach animacji z uwzględnieniem mimiki; 5-6 dekoracji, w których rozgrywa się akcja filmu);
 • draft budżetu (opis zakładanych wydatków, ok. 0,5 strony);
 • życiorys z uwzględnieniem dokonań twórczych (np. filmy, nagrody, scenariusze, stypendia, szkolenia itd.);
 • informacja o technice animacji oraz krótki opis jej wykonania;
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1;
 • DVD ze zrealizowanymi dotąd przez Uczestnika formami animowanymi lub innymi pracami w nowych technikach cyfrowych.

Projekty należy składać osobiście lub nadsyłać listem poleconym lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru na adres:

Studio Munka

ul. Krakowskie Przedmieście 7

00-068 Warszawa

(z dopiskiem „Młoda Animacja”).

oraz drogą mailową na adres: mlodaanimacja@sfp.org.pl.

Regulaminy oraz szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania zgłoszeń znajdują się na www.studiomunka.pl.


Na podstawie informacji prasowej

07.04.2015