Studio Munka przy SFP ogłasza konkurs na nowelę filmową!

Studio Munka przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich zaprasza autorów scenariuszy, dramatów, powieści i opowiadań oraz reporterów i dziennikarzy do nadsyłania na konkurs nowel filmowych.

 

Nowela filmowa to koncepcyjny zamysł literacki przyszłego obrazu, poprzedzający scenariusz, powinien mieć formę krótkiego opowiadania z ukształtowaną fabułą, charakterystyką bohaterów i ważniejszych scen. Czekamy na autorskie projekty, poszukujemy historii i bohaterów, którzy wyraziliby wielowymiarową prawdę o współczesnej Polsce.

 

Nowela filmowa nadsyłana na konkurs musi spełniać następujące warunki

  • musi być opowieścią fabularną mogącą stać się podstawią scenariusza filmu fabularnego,
  • musi zawierać minimalnie 1 stronę, zaś maksymalnie 10 stron (licząc nie więcej niż 1800 znaków ze spacjami na stronę),
  • musi być napisana w języku polskim,
  • ma stanowić autorski pomysł, ewentualnie być adaptacją własnej powieści nadsyłającego.

Prace należy nadsyłać do 31 marca 2010 mailem oraz pocztą. Do noweli należy dołączyć jej pół stronicowe streszczenie oraz krótką biografię autora.

 

Pula nagród wynosi 50.000 zł

 

Pierwsza nagroda – 25.000 zł

Druga nagroda – 15.000 zł

Trzecia nagroda – 10.000 zł

 

Jury:

  1. Dariusz Gajewski
  2. Joanna Kos-Krauze
  3. Andrzej Bart
  4. Hanna Samson
  5. Jerzy Sosnowski

Zgłoszenie musi być przesłane zarówno mailem na adres studiomunka@sfp.org.pl jak i pocztą w pięciu egzemplarzach na adres:

 

Studio Munka – Stowarzyszenie Filmowców Polskich

ul. Krakowskie Przedmieście 7

00-068 Warszawa

 

Nagrodzone projekty mają szansę realizacji filmowej w Studiu Munka.

 

Zgodnie z regulaminem Studia Munka, Studio zapewnia sobie prawo pierwokupu zgłoszonych do konkursu nowel. Umowa o nabycie praw autorskich do noweli w celu adaptacji na scenariusz filmowy stanowić będzie odrębne honorarium autorskie, niezależne od nagrody.

 

Więcej informacji: www.sfp.org.pl.

 

Informacja prasowa

30.11.2009