Studium Producentów Form Audiowizualnych - ostatnie dni rekrutacji

Gdyńska Szkoła Filmowa wraz z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów prowadzą rekrutację do 2-letniego Studium Producentów Form Audiowizualnych.

Program

W trakcie 4 semestrów planowane jest zrealizowanie programu opartego m.in. na następujących przedmiotach:

  • organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej,
  • organizacja produkcji interaktywnej,
  • finansowe i prawne aspekty projektu audiowizualnego,
  • zarządzanie projektem audiowizualnym.

Zajęcia poprowadzą wykładowcy Gdyńskiej Szkoły Filmowej oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, a gościnnie przedstawiciele świata filmu, mediów i zarządzania.

Program Studium jest prowadzony w trybie pół-zaocznym. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w cyklu dwu lub trzydniowych sesji, po jednej sesji w miesiącu.

Rekrutacja

Nabór trwa do 10 września 2015. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z CV należy wypełnić i przesłać na adres:

Gdyńska Szkoła Filmowa
Plac Grunwaldzki 2
81-372 Gdynia

Nabór przeprowadzany jest dwustopniowo. Wszelkie pytania należy kierować na adres: alicja.kocik@gsf.pl. Opłata za studia wynosi 12 000 zł za dwa lata (3 000 zł za semestr).

Więcej na www.gsf.pl.

22.07.2015