Stwórz plakat 2. Se-Ma-For Film Festival

Organizatorzy Se-Ma-For Film Festival (międzynarodowy festiwal animowanych filmów lalkowych i technik przestrzennych) zapraszają miłośników oraz twórców animacji do wzięcia udziału w konkursie na plakat drugiej edycji imprezy.

 

Se-Ma-For Film Festival jest  festiwalem dedykowanym animacji poklatkowej (stop motion), w szczególności zaś, lalkowej i przestrzennej. Festiwal składać się będzie z dwóch zasadniczych elementów: międzynarodowego i polskiego konkursu filmów wykonanych w technikach stop motion oraz cyklu pokazów towarzyszących (tematycznych, historycznych, monograficznych) prezentujących możliwości tej techniki filmowej animacji. W bogatym i wielopłaszczyznowym programie festiwalu znajdą się m.in. warsztaty, wystawy, spotkania z twórcami, seminarium naukowe, koncerty, spektakle teatrów lalkowych, targi sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w animacji stop motion. Ponadto, jednym z zasadniczych celów festiwalu jest stworzenie największego na świecie forum poświęconego problemom i tematyce animacji stop-motion. Warto podkreślić, że przyszłoroczna edycja festiwalu będzie rozgrywać się aż w dwóch krajach: Polsce (21 – 25 września 2011 r., Łódź) oraz Szwajcarii (18 – 20 listopada 2011 r., Lugano). Wśród przewodnich tematów 2. Se-Ma-For Film Festival znajdą się m.in. Dania, Szwajcaria i Węgry.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich utalentowanych ludzi.
  2. Na pierwszym etapie organizatorzy proszą o przedstawienie tylko projektu plakatu 2. Se-Ma-For Film Festival. Zwycięzca będzie miał możliwość zaprojektowania również innych materiałów promocyjno-informacyjnych Festiwalu (ulotki, programy, oprawę graficzną katalogu itd.)
  3. Projekt plakatu prosimy przesłać do 31 stycznia 2011, na adres: p.kardas@se-ma-for.com.
  4. Każda osoba może przedstawić tylko jeden projekt plakatu.
  5. Logo Se-Ma-For Film Festival pozostaje bez zmian!
  6. Zwycięski projekt zostanie nagrodzony nagrodą pieniężną w wysokości 2000 PLN.

Informacja prasowa

20.12.2010