Stypendia dla twórców filmowych

W wyniku prac zespołu ds. kryzysu w kinematografii Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski, we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Polską Akademią Filmową, Gildią Reżyserów Polskich i Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczpospolitej, ustanowił Program wsparcia zawodów filmowych. W ramach programu o stypendia mogą starać się twórcy filmowi, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Ze stypendium skorzystać mogą przedstawiciele wszystkich zawodów filmowych. Podstawą do przyznania stypendium jest poświadczony przez wnioskodawcę opis jego obecnej, trudnej sytuacji materialnej i jej związek z wprowadzeniem wywołanych epidemią ograniczeń w funkcjonowaniu branży filmowej

Kwota stypendium wynosi 2400 zł brutto, a o wsparcie ubiegać się można raz na kwartał. Stypendium można otrzymać maksymalnie trzykrotnie.

Wyasygnowany ze środków PISF budżet stypendium wynosi 1 mln zł. Drogą darowizny budżet ten mogą wspierać wszelkie inne podmioty.

Skład komisji przyznającej stypendium

W składzie komisji przyznającej stypendium znaleźli się przedstawiciele najważniejszych organizacji branży filmowej w Polsce:

  • Łukasz Ronduda – rekomendowany przez Gildię Reżyserów Polskich,
  • Robert Kaczmarek – reprezentujący Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej,
  • Ilona Łepkowska – reprezentująca Polską Akademią Filmową,
  • Małgorzata Szczepkowska-Kalemba – reprezentująca Polski Instytut Sztuki Filmowej
  • Michał Szcześniak – reprezentujący Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Jak złożyć wniosek o stypendium?

Wnioski na stypendium można wysyłać od 8 kwietnia 2020 roku na adres mailowy: stypendiumsocjalne@pisf.pl.

W przypadku ograniczonego dostępu do komputera lub internetu organizacje branżowe (m.in. SFP)  deklarują wsparcie w pośrednictwie w wysyłaniu wniosków.

Regulamin Programu wsparcia zawodów filmowych

Wzór wniosku o stypendium

Klauzula informacyjna w związku z wypłatą wsparcia finansowego

07.04.2020