Stypendia PISF dla doktorantów

Od 1 czerwca do 30 września 2012 za pośrednictwem strony https://wnioski.pisf.pl można składać wnioski o stypendium Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dla doktorantów.

Stypendium doktoranckie jest przyznawane na początku roku akademickiego dla doktoranta przygotowującego dysertację na temat polskiego kina. Stypendystą można zostać tylko raz. Nie można startować w konkursie o przyznanie stypendium doktoranckiego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej więcej niż trzy razy.

Szczegółowe informacje na temat stypendium oraz procedury składania wniosków znajdują się na stronie PISF pod adresem http://www.pisf.pl/pl/dotacje/stypendia-dla-doktorantow.

 

01.06.2012