Stypendium PISF dla najlepszego projektu na Polish Days

PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej zaprasza producentów do zgłaszania projektów do udziału w pitchingu podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu w ramach wydarzenia branżowego Polish Days. Najlepszy projekt otrzyma stypendium PISF w postaci dofinansowania udziału w warsztatach w kwocie 30 000 zł.

Szansa na stypendium PISF

Dzięki współpracy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z EAVE pięciu producentów będzie miało możliwość zaprezentowania swojego projektu podczas zamkniętego spotkania z przedstawicielem EAVE, które odbędzie się 31 lipca. Producent najlepszego projektu otrzyma stypendium PISF, które umożliwi mu udział w warsztatach producenckich EAVE w 2020 roku.

Zgłoszenia do 16 lipca

Zgłoszenia w postaci jednego PDF-a prosimy nadsyłać do 16 lipca na adres: agnieszka.kazubek@pisf.pl

Wszystkie dokumenty muszą być w języku angielskim.

Wśród zgłoszonych osób wyłonimy uczestników spotkania, o czym powiadomimy nie później niż 24 lipca. 

Partnerem wydarzenia jest EAVE oraz Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty.


08.07.2019