Sukces Legalnej kultury

Konferencja
Dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz, Prezes SFP Jacek Bromski, Prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczak. Fot. Piotr Szymański, PISF

 

19 listopada w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca pierwsze pół roku działania współfinansowanej przez PISF kampanii „Legalna kultura”.

 

– Kultura znajduje się teraz w momencie przełomowym. Na naszych oczach powstaje nowy, wirtualny świat. My w fundacji rozumiemy kulturę jako wzajemność, wspólnotę dawania i brania. Dlatego założeniem naszego projektu jest stwarzanie możliwości korzystania z legalnych źródeł kultury i budowanie relacji między użytkownikiem, a twórcą – przywitała uczestników spotkania Kinga Jakubowska, prezeska fundacji „Legalna kultura”. – Nasz projekt jest rozłożony na lata. Służy zmianie percepcji społecznej, odrzuceniu antagonizmów i uzmysłowieniu społeczeństwu, że twórcy kultury są potrzebni nie tylko dla rozwoju duchowego, ale i ekonomicznego. Bardzo wiele udało nam się zrobić dzięki zaangażowaniu instytucji i ludzi – podkreślała, wymieniając wśród strategicznych partnerów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Sukces projektu

 

 

Kampania społeczna, w której wzięło udział około 50 artystów i ludzi mediów, okazała się sukcesem. Na stronie „Legalnej kultury” dostępna jest aktualizowana na bieżąco baza serwisów zawierających legalne treści. Tam też znajdują się scenariusze lekcji i broszury edukacyjne. Projekt był prezentowany na ważnych imprezach kulturalnych, między innymi Gdynia Film Festival, Krakowskim Festiwalu Filmowym, T-Mobile Nowe Horyzonty, Młodzi i Film, Open’er oraz Off Festiwal.

 

Sukces potwierdzają wyniki badań: po pól roku od startu kampanii, już co czwarty Polak rozpoznaje markę „Legalna kultura”. Aż 71 procent osób, które zetknęły się z akcją, popiera jej ideę. Największą akceptację projekt zyskał pośród najmłodszych badanych odbiorców, w wieku 15-18 lat, co cieszy pomysłodawców, bo niedługo to właśnie oni będą tworzyć rynek audiowizualny.

Nowy system

– Ludzie, którzy korzystają z kultury, także z reguły pracują i zarabiają. Nie powinno ich zatem dziwić, że twórca także spodziewa się wynagrodzenia za swoją pracę. Trzeba tylko znaleźć system, który jest bezinwazyjny i akceptowalny przez wszystkich – mówił w prezentowanych materiałach filmowych Jan A. P. Kaczmarek.

 

– To pierwszy rok działalności i już dwadzieścia pięć procent przekonanych, gratuluję. Ale zostało jeszcze siedemdziesiąt pięć, czyli ustawiczna praca wciąż przed nami. W tej kampanii musimy brać udział wszyscy, od użytkowników sieci po twórców – podkreślał profesor Wiktor Jędrzejec, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczciwy dostęp do kultury

– Chciałabym serdecznie pogratulować Kindze Jakubowskiej i wszystkim ludziom, którzy pracowali dla fundacji „Legalna kultura”. Najważniejsze jest to, żeby wypracować taki model, który z jednej strony za uczciwe, niewielkie pieniądze dawałby dostęp do kultury, a z drugiej, aby walczyć wspólnie ze zjawiskiem wrzucania do Internetu nielegalnych plików i zarabianiu na tym. Cieszę się, że zaprzeczyliście państwo opinii, że twórcy i odbiorcy kultury są antagonistami – mówiła dyrektor PISF Agnieszka Odorowicz. – Nikomu nie chodzi o ściganie internautów (…). Raczej o systemowe załatwienie sprawy – tak, aby polski film, tylko w części finansowany z publicznych pieniędzy, mógł spowodować zwrot kosztów i zachęcić prywatnych producentów do inwestowania w kolejne filmy.

 

Kampania „Legalna kultura” jest współfinansowana przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

Więcej informacji: www.legalnakultura.pl.

19.11.2012