Terminy konsultacji do programów Studio Prób i Script

Szkoła Wajdy do 30 września prowadzi nabór na intensywny program reżyserski Studio Prób i scenariuszowy Script. W najbliższym czasie osoby zainteresowane rozwojem swojego pomysłu w ramach programów będą mogły wziąć udział w konsultacjach z polskimi filmowcami.  

Skonsultuj pomysł na film

Kandydaci mają możliwość umówienia się i skonsultowania swojego pomysłu na film m.in. z Maciejem Sobieszczańskim, Joanną Krauze, Leszkiem Dawidem, Denijalem Hasanovićiem, Filipem Marczewskim i Sławomirem Fabickim.

UWAGA: Konsultacje nie dotyczą szczegółów dramaturgicznych projektu, a możliwości jego rozwoju podczas programu STUDIO PRÓB lub SCRIPT. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wszystkich kandydatów, którzy chcieliby omówić swój projekt przed przystąpieniem do rekrutacji uprasza się o wysłanie wiadomości na adres dkurowska@wajdaschool.pl. Maila należy zatytułować „Konsultacje Script” lub „Konsultacje Studio Prób” i wpisać wybraną datę. 

Terminy konsultacji

Studio Prób:

  • 24.08, środa,  12:00 – 14:00 – Maciej Sobieszczański
  • 31.08, środa, 12:00 – 14:00 – Joanna Krauze
  • 07.09, środa, 12:00 – 14:00 – Filip Marczewski
  • 14.09, środa, 12:00 – 14:00 – Maciej Sobieszczański

Event FB: https://www.facebook.com/events/321333044876514/.

Script

  • 24.08, środa, 14:00 – 16:00 – Maciej Sobieszczański
  • 31.08, środa, 14:00 – 16:00 – Denijal Hasanović
  • 07.09, środa, 14:00 – 16:00 – Sławomir Fabicki
  • 14.09, środa, 14:00 – 16:00 – Leszek Dawid

Event FB: https://www.facebook.com/events/819733408162774/.

O programie Studio Prób

Program Fabularny Studio Prób to roczny, intensywny program reżyserii na poziomie master class (kandydaci mają już doświadczenia twórcze, choć niekoniecznie z dziedziny filmu), którego celem jest przygotowanie do realizacji projektów filmów fabularnych zgłoszonych przez uczestników. Program Studio Prób obejmuje analizę i rozwój scenariuszy zgłoszonych przez uczestników, a także warsztaty z wybitnymi polskimi reżyserami. Uczestnicy przystępują do zajęć praktycznych, podczas których podejmują się realizacji dwóch scen ze scenariuszy, z udziałem zawodowych aktorów w warunkach profesjonalnego planu filmowego.

Zgłoszenia aplikacji do programu Studio Prób można przesyłać do 30 września 2016 r. Egzaminy odbędą się w październiku 2016 r. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie niezbędne dokumenty oraz pomysł na film fabularny (treatment – max. 5 stron + 1 scena dialogowa – najważniejsza scena ze scenariusza), jednostronicową eksplikację pomysłu, a także jedną lub kilka prac własnych na płycie CD/DVD.

O programie Script

Program Scenariuszowy Script skierowany jest do studentów i absolwentów szkół filmowych, artystycznych, innych szkół wyższych lub różnego rodzaju kursów filmowych. Program Script otwarty jest dla osób zajmujących się dotychczas kinem amatorskim i offowym, a także dziennikarzy, scenarzystów filmowych, ludzi pióra i aktorów. Pierwsze trzy sesje rocznego kursu poświęcone są pracy nad treatmentami, a następnie uczestnicy pracują nad rozwojem swoich scenariuszy i wspólnie ze studentami kursu fabularnego Studio Prób oraz dokumentalnego Dok Pro uczestniczą w warsztatach na temat problemów dramaturgii, pracy na planie, pracy z aktorem, montażu, dźwięku, obrazu i analizy filmów.

Zgłoszenia aplikacji do Programu Scenariuszowego Script można przesyłać do 30 września 2016 r. Egzaminy odbędą się w październiku 2016 r. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie niezbędne dokumenty oraz pomysł na film fabularny (pełen metraż lub 30 minut, przedstawiony za pomocą treatmentu o maksymalnej objętości 8 stron z rozpisanymi dwiema scenami dialogowymi) i jedną lub kilka prac własnych na płycie CD/DVD.

Trwa nabór do programów w Szkole Wajdy

Nabór do Programu Dokumentalnego Dok Pro trwa do 31 sierpnia. Nabór do Programu Fabularnego Studio Prób, Programu Scenariuszowego Script, Programu Development Kreatywny dla producentów filmowych i Kursu Internetowego Online Kamera trwa do 30 września. Więcej informacji na temat programów, terminów, czesnego znajduje się na stronie Szkoły Wajdy www.wajdaschool.pl.

Informacja prasowa

18.08.2016