"The River" wygrywa "Pitch&Meet 2017"

Podczas 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego odbyły się „Pitch&Meet. Warsaw Co-Production Meetings 2017”. Laureatem tegorocznej edycji wydarzenia został projekt filmowy „The River: Aslan and His Brothers” w reżyserii Emira Baigazina.

„Pitch & Meet. Warsaw Co-Production Meetings 2017”

Projekt „Pitch & Meet. Warsaw Co-production Meetings 2017” odbył się podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego dniach 20-21 października 2017 roku. W jego ramach twórcy filmowi mieli okazję zaprezentować swoje projekty filmowe polskim i zagranicznym profesjonalistom z branży filmowej i wziąć udział w wymianie uwag i idei w czasie spotkań „one on one”.

„The River” 

Spośród projektów filmowych zakwalifikowanych do prezentacji, jury wybrało jeden, który otrzymał nagrodę w wysokości 100 000 euro, przyznanej w ramach Programu Operacyjnego w PISF, dedykowanego koprodukcjom mniejszościowym. 

Laureatem tegorocznej edycji „Pitch&Meet. Warsaw Co-Production Meetings” został kazachsko-polski projekt „The River: Aslan and His Brothers” w reżyserii Emira Baigazina „Za stworzenie gęstego, wizualnie wyjątkowego i przejmującego portretu wewnętrznej walki grupy młodych ludzi. Jury doceniło fakt, że prezentacja użyła różnorodnych środków, które pozwoliły na wyrobienie sobie wyobrażenia tego, jak będzie wyglądał ukończony film”.

Nagrodę „Pitch&Meet 2017” przyznali: 

 • Amanda Livanou – producentka filmowa, absolwentka Sundance Producers Lab w Utah, USA;
 • Lenka Tyrpakova – programerka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach;
 • Andreas Struck – scenarzysta, kurator sekcji Panorama na Berlinale;
 • Michał Oleszczyk – tłumacz i krytyk filmowy, w latach 2013-2016 dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

„W swoich pracach jury skupiło się na nie tylko na jakości samej prezentacji pitchingowej, ale także na sposobie, w jaki prezentacja pozwalała na wyobrażenie sobie i lepsze zrozumienie całego projektu. Zwracaliśmy uwagę na sposób mówienia, temperaturę wypowiedzi, stopień zaangażowania, użycie materiałów wizualnych, a przede wszystkim na to, czy dany pitching z powodzeniem zakomunikował słuchaczom powód, dla którego dany film ma powstać i artystyczny kształt, jaki twórcy zamierzają osiągnąć” powiedział Michał Oleszczyk.  

Do tegorocznej edycji projektu „Pitch & Meet” zakwalifikowało się 10 projektów filmowych:

 • „The Hole in the Fence”, reż. Joaquin del Paso, Meksyk-Dania-Polska
 • „The Bus to America”, reż. Derya Durmaz, Turcja-Polska-Francja
 • „Cranley Gardens”, reż. Rafael Kapeliński, UK-Polska
 • „People I’m Not”, reż. Francesco Rizi, Szwajcaria-Polska
 • „Seraphyma”, reż. Marysia Nikitiuk,  Ukraina
 • „Zero%Proof”, reż. Simon Ellis UK-Polska
 • „The River: Aslan and His Brothers”, reż. Emir Baigazin, Kazachstan-Polska
 • „Stepne” reż. Maryna Vroda, Niemcy-Ukraina

Projekty większościowe, zaproszone do prezentacji poza konkursem:

 • „Najmro”, reż. Mateusz Rakowicz
 • „Pilot911”, reż. Norman Leto

Wydarzenie zorganizowane przez PISF

Projekt „Pitch & Meet. Warsaw Co-Production Meetings 2017” został wymyślony i zorganizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przy udziale Warszawskiego Festiwalu Filmowego. 

23.10.2017