ThinkFilm Klub Dyskusyjny: Edukacja filmowa. Między teorią a praktyką

Jak wygląda edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży w instytucjach kultury oraz w szkole? Jak przełożyć język filmoznawcy wyniesiony ze studiów na praktykę pracy z młodymi odbiorcami? Jak napisać scenariusz lekcji filmu? Jak wygląda dostępność materiałów dotyczących edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży? Jakie czasami sprzeczne – interesy wpisane są w instytucjonalne ramy edukacji filmowej?

Edukacja filmowa: między teorią a praktyką

O wyżej wymienionych zagadnieniach dotyczących edukacji filmowej dyskutować będą uczestnicy spotkania z dr Jadwigą Mostowską, edukatorką filmową. Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu ThinkFilm. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie osoby zainteresowane edukacją filmową i jej dalszym rozwojem do wzięcia udziału w dyskusji.

Kiedy? Gdzie?

Spotkanie odbędzie się 2 marca (środa), o godz. 17.00 w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, sala 2.21. Wstęp wolny.

Dr Jadwiga Mostowska

Dr Jadwiga Mostowska jest absolwentką kulturoznawstwa o specjalności filmoznawczej UŁ. Zajmuje się edukacją kulturalną w obszarze filmu, sztuk wizualnych i literatury. Jest autorką artykułów z dziedziny filmoznawstwa oraz opracowań służących edukacji młodego widza (m.in. dla „Filmoteki Szkolnej” i portalu w ww.edukacjafilmowa.pl). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, twórczyni publikacji dedykowanej edukacji filmowej dzieci pt. „Elementarz młodego kinomana”.
Informacja prasowa
04.02.2016