Trwa nabór do nowej edycji Europejskiego Programu Szkoleniowego Ekran+ 2020

EKRAN+ to międzynarodowy program szkoleniowy skupiony na kreatywnym procesie przygotowania produkcji w oparciu o praktykę zdjęciową. Program jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

EKRAN+ wspierany przez Program Unii Europejskiej Kreatywna Europa Komponentu MEDIA, jest wspólnym projektem Wajda Studio and Szkoły Wajdy, Focal (Szwajcaria), Austriackiego Instytutu Filmowego, Chorwackiego Funduszu Audiowizualnego, Litewskiego Centrum Filmowego ze wsparciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Na czym polega EKRAN+?

EKRAN+ to 22-dniowy projekt, przede wszystkim skierowany do reżyserów/scenarzystów-reżyserów, oparty na profesjonalnym programie szkoleniowym, skupiający się na wizualizacji przyszłego filmu uczestników. Wizualizacja przyszłego filmu jest opracowywana dzięki połączeniu trzech głównych elementów: scenariusza, realizacji audiowizualnych wykonanych podczas kursu i współpracy z innymi profesjonalistami zaangażowanymi w powstawanie filmu.

EKRAN+ pozwala uczestnikom na znalezienie i dopracowanie właściwego tonu oraz wizualnego języka przyszłego filmu. Celem kursu EKRAN+ jest rozwój scenariuszy/treatmentów uczestników i realizacja dwóch scen z każdego scenariusza/treatmentu.

Każdy z uczestniczących projektów jest reprezentowany przez Zespół Kreatywny składający się z reżysera (albo scenarzysty-reżysera), scenarzysty (albo współscenarzysty), autora zdjęć i producenta.

Program EKRAN+ obejmuje:

  • rozwój treatmentu/scenariusza; grupową i indywidualną pracę nad scenariuszami / treatmentami;
  • przygotowanie do zdjęć; casting; realizację storyboardów i indywidualne konsultacje z opiekunami artystycznymi;
  • zdjęcia; konsultacje reżyserskie z opiekunami artystycznymi;
  • montaż;
  • ewaluację, grupową i przeprowadzoną indywidualnie z opiekunem artystycznym analizę zrealizowanych scen;
  • Zespołowi Kreatywnemu (reżyser, scenarzysta, producent) organizatorzy oferują wybór lokacji, aktorów, scenografii z uwzględnieniem określonych logistycznych i budżetowych ograniczeń.

Co mogę osiągnąć dzięki EKRAN+?

Każdy Zespół Kreatywny kończy kurs EKRAN+ z dobrze rozwiniętym treatmentem albo pierwszym draftem scenariusza oraz dwiema zrealizowanymi scenami prezentującymi ton, gatunek i wizualny język projektu. Zrealizowane sceny (zwłaszcza scena druga ze specjalnie wybranymi aktorami, lokacją, rekwizytami i stylem zdjęć) może być traktowana przez uczestników i ich producentów jako demo/pilot, materiał wizualny towarzyszący scenariuszowi, część Pakietu Producenckiego i zostać użyta podczas poszukiwania źródeł finansowania dla filmu. Niemniej jednak, uczestnicy mogą traktować nagrane sceny jako kreatywny test czy „wizualne laboratorium” i nie korzystać z nich w procesie pozyskiwania inwestorów. Ostateczna decyzja jak skorzystać z pakietu po ukończeniu EKRAN+ należy do jego uczestników.

Ile kosztuje udział w EKRAN+?

Udział w EKRAN+ jest bezpłatny.

Kto może aplikować do programu EKRAN+?

EKRAN+ opiera się na pracy zespołowej profesjonalistów z różnych dziedzin filmowych. Głównymi uczestnikami są europejscy reżyserzy lub scenarzyści/reżyserzy, którzy mają już na koncie film pełnometrażowy albo kilka krótkometrażowych. Uczestnikami aplikującego zespołu są: reżyser lub reżyser/scenarzysta, scenarzysta lub współscenarzysta, producent zaangażowany w projekt, operator.

Jak mogę aplikować do EKRAN+?

Obowiązuje aplikacja online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.ekranplus.eu. Drukowane kopie dokumentów i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy wysłać przed 1 grudnia 2019 na adres: EKRAN+, Wajda Studio | Wajda School, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, Polska.

Materiały zgłoszeniowe nie będą odsyłane po zakończeniu procesu rekrutacji.

Więcej informacji na temat programu EKRAN+:www.ekranplus.euwww.facebook.com/EKRANprogramme

Informacja prasowa

 


09.10.2019