Trwa nabór do Wytwórni Scenariuszy

Do 25 września trwa nabór do Wytwórni Scenariuszy – projektu edukacyjnego Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

O kursie

Zadaniem kursu jest zapoznanie uczestników z profesjonalnymi narzędziami pisarskimi, doskonalenie ich własnych projektów oraz pokazanie im praktycznych związków scenariusza z produkcją filmową. Nauka warsztatu scenarzysty trwa 2 lata i odbywa się w cyklu comiesięcznych trzydniowych sesji (czwartek-sobota w godz. 10-18) Nauka w studium jest płatna.

Dla kogo?

Kandydatem na słuchacza Wytwórni Scenariuszy może być każdy – kto legitymuje się ukończeniem minimum szkoły średniej (świadectwo maturalne) i przedstawi fragment próbki własnej, oryginalnej twórczości literackiej, przy czym może to dotyczyć dowolnej formy dramaturgicznej (opowiadanie, nowela, fragment scenariusza, libretto teatralne, itp. ale nie poezja), o objętości nie przekraczającej dwudziestu stron znormalizowanego maszynopisu w języku polskim.

Ilość słuchaczy I roku jest ograniczona do około 24 osób. O przyjęciu decyduje komisja egzaminacyjna powołana w trybie roboczym przez dyrektora WFDiF. Rozmowa kwalifikacyjna jest wstępnie zaplanowana na 22 października.

Nauka warsztatu

Podczas kursu grupa słuchaczy jest podzielona na kilkuosobowe zespoły, mające dwóch opiekunów artystycznych (reżysera i scenarzystę), którzy współpracują z każdym studentem na zasadzie nadzoru nad pisaniem oryginalnego scenariusza filmu lub serialu, według klasycznej zasady master-class tj. relacji mistrz-czeladnik. Scenariusz jest od połowy ostatniego semestru doskonalony według zasady be own scripts-writer przez słuchacza, ale także pisany pod kierownictwem opiekunów, których wskazówki będą miały charakter wytycznych. Ponadto słuchacze mają możliwość analizowania filmów w sali projekcyjnej, w trakcie wykładów mistrzowskich zaproszonych gości specjalnych oraz poznania tajemnic związku scenariusza z praktycznym jego funkcjonowaniem, poprzez m.in. wizyty na planie zdjęciowym i w montażowni.

Dyplom

Efektem końcowym szkolenia jest uzyskanie dyplomu oraz gotowy, napisany przez słuchacza i konsultowany artystycznie przez opiekuna z ramienia Studium scenariusz filmu fabularnego, do którego autorskie prawa majątkowe rezerwuje sobie na zasadzie pierwszeństwa WFDiF przez okres pięciu lat.

Wykładowcy

Wśród wykładowców znaleźli się m.in. Feliks Falk, Jerzy Domaradzki, Sławomir Fabicki, Jacek Kondracki, Andrzej Ochalski, Marek Hendrykowski, Maciej Karpiński. Dodatkowo w ubiegłych 2 latach, w ramach wykładów mistrzowskich Wytwórnię Scenariuszy odwiedzili: Juliusz Machulski, Cezary Harasymowicz, Krzysztof Zanussi, Ilona Łepkowska, Maciej Wojtyszko, Krzysztof Magowski, Janusz Zaorski, Krzysztof Rak, Krzysztof Rogulski, Michał Komar, Krzysztof Piesiewicz i wielu innych.

Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od dnia 24.06.2015 do dnia 25.09.2015 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres: ws@wfdif.com.pl.

Osoby zgłaszające się otrzymają ankietę do wypełnienia, którą należy odesłać wraz z załącznikami. Ostateczny termin przyjmowania pisemnych zgłoszeń kandydatów upływa 30.09.2015 r. przy czym rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane poprzez doręczenie w tym terminie wydrukowanej ankiety wraz z załącznikami na adres siedziby WFDiF: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa.

Rozpoczęcie funkcjonowania Wytwórni Scenariuszy w semestrze jesienno-zimowym 2015/16 nastąpi w październiku (rok nauki trwa 9 miesięcy).

Więcej informacji na stronie: www.wytworniascenariuszy.wfdif.pl/rekrutacja.html.

Na podstawie informacji prasowej

29.07.2015