Trwa nabór na Euro Connection 2014

Organizatorzy europejskiego forum koprodukcyjnego Euro Connection ogłosili nabór projektów na lutową, już szóstą edycję imprezy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października 2013.

Europejska sieć kontaktów

Projekt Międzynarodowego Forum Koprodukcyjnego dla twórców filmów krótkometrażowych jest pierwszą tego typu inicjatywą w Europie. Organizatorzy Targów Filmu Krótkometrażowego, odbywających się od 29 lat przy Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Clermont-Ferrand we Francji, zaproszą do udziału w tegorocznym Forum ekipy z 15 europejskich państw, które zaprezentują po jednym projekcie podczas pitchingu. Głównym celem Euro Connection jest stworzenie europejskiej sieci kontaktów ułatwiającej producentom filmu krótkometrażowego dotarcie do dystrybutorów, stacji telewizyjnych oraz pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania produkcji.

Forum odbędzie się 4 lutego 2014 podczas festiwalu w Clermont-Ferrand

Selekcja zostanie przeprowadzone lokalnie, a projekty zakwalifikowane do prezentacji podczas Forum wybiorą komisje w poszczególnych krajach. W efekcie w pitchingu we Francji powalczy 15 ekip filmowych. Forum odbędzie się 4 lutego 2014 podczas Targów Filmów Krótkometrażowych w Clermont-Ferrand.

Warunki:

  • projekt musi być produkcji polskiej
  • projekt musi dotyczyć krótkometrażowego filmu fabularnego, dokumentalnego lub animowanego (o czasie trwania nie dłuższym niż 40 minut)
  • część finansowania projektu musi być zagwarantowana ze źródeł pochodzących z kraju produkcji
  • producent lub jego przedstawiciel z ekipy filmowej musi osobiście zaprezentować projekt na pitchingu w Clermont-Ferrand
  • początek zdjęć musi mieć miejsce nie wcześniej niż w maju 2014

Projekty muszą trafić do Krakowskiej Fundacji Filmowej (polskiego partnera forum) najpóźniej do dnia 31 października 2013 roku. Formularz zgłoszeniowy i wykaz niezbędnych załączników można znaleźć tutaj.

Pitching w języku angielskim

Przedstawiciel wybranego projektu zobowiązany jest do osobistego przedstawienia go podczas Forum we Francji w formie 10 minutowej prezentacji przygotowanej w języku angielskim, w czasie jednej z czterech sesji pitchingowych. Integralną częścią Euro Connection są także indywidualne spotkania (MEDIA Rendez-Vous) producentów z zainteresowanymi przedstawicielami funduszy lub stacji TV obecnymi na Festiwalu w Clermont-Ferrand. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu (hotel) jednego przedstawiciela projektu. Krakowska Fundacja Filmowa – polski partner projektu – udzieli dofinansowania kosztów podróży dla przedstawiciela zwycięskiego, polskiego projektu. Kontakt: Krakowska Fundacja Filmowa, Barbara Orlicz-Szczypuła (barbara.orlicz@kff.com.pl)
Zofia Ścisłowska (zofia@kff.com.pl).

 

Informacja prasowa

28.10.2013